cijena struje
Izvor: PauloVsjr / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
BESPLATNI ALAT

USPOREDITE CIJENU STRUJE - Saznajte cijene svih opskrbljivača

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je pripremio informativni alat za usporedbu ponuda svih opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Saznajte koliko bi vam mogao iznositi mjesečni račun za struju.

Tekst ažuriran 18.06.2024.

Prosječno hrvatsko kućanstvo mjesečno troši 300 kWh električne energije, odnosno oko 3.600 kWh. No taj podatak mnogima ne znači šuno jer ih zanima kolika je cijena tih 300 kWh.

HROTE je temeljem Zakona o tržištu električne energije osigurao informativni alat za usporedbu ponuda modela i tarifa opskrbljivača električne energije za kupce iz kategorije kućanstva te kupce iz kategorije poduzetništva (s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh).

Svrha alata za usporedbu je, piše na internetskim stranicama HROTE-a, informirati i olakšati donošenje odluke o izboru opskrbljivača električnom energijom.

Nakon unošenja traženih podataka o potrošnji električne energije kućanstva ili tvrtke koja se nalazi u kategoriji poduzetništva na mjesečnoj ili godišnjoj razini, alat za usporedbu će prikazati okvirne iznose koje biste na godišnjoj i mjesečnoj razini platili pojedinom opskrbljivaču.

USPOREDI CIJENU STRUJE

Prikazane ponude opskrbljivača temelje se na informacijama o ponudama modela i tarifa koje je HROTE zaprimio od opskrbljivača do datuma naznačenog u alatu. Naime, opskrbljivač je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana HROTE-u dostaviti ažurirane podatke, sukladno odredbama Zakona.

Kako bi ponude bile usporedive, u prikaz nisu uključeni popusti i druge pogodnosti koje opskrbljivači eventualno mogu ponuditi korisnicima.

USPOREDI CIJENU STRUJE

Pod zimskim računanjem vremena podrazumijeva se VT od 7-21 sat, a NT od 21 do 7 sati, a pod ljetnim računanjem vremena VT od 8 do 22, a NT od 22-8 sati.

Informativnim alatom za usporedbu upravlja HROTE, a financiran je iz prikupljenih sredstava mjesečne i godišnje naknade za organiziranje tržišta električne energije.

USPOREDI CIJENU STRUJE

Prosječni izračun

U obzir mo uzeli:

  • dvotarifno brojilo
    • potrošnja u višoj tarifi 2.200 kWh godišnje (1.100 kWh polugodišnje)
    • potrošnja u nižoj tarifi 1.400 kWh godišnje (700 kWh polugodišnje) 
  • tarifni model Bijeli

Izračun je: