voda
Izvor: analogicus / Pixabay
CIJENA VODE

Želi se drastično smanjiti broj 'vodovoda' u Hrvatskoj, a to znači i nove cijene vode

Trenutno je u Hrvatskoj preko 120 vežećih cjenika za vodu, ako bi Nacrt uredbe o uslužnim područjima 'prošao' i bio donesen, broj cjenika za potrošnju vode smanjio bi se na 41! A to znači da će nekima cijena vode poskupjeti, nekima pojeftiniti, a nekima ostati ista.

U Hrvatskoj djeluje preko 120 vodoopskrbnih poduzeća. To znači da svi u Hrvatskoj račune za vodu plaćaju nekom od 120 'vodovoda'. Takav sustav je neodrživ i već godinama se pokušava smanjiti broj tih tvrtki. Jedan od poticaja za udruživanje (preuzimanje) je i novac iz EU fondova za takozvane aglomeracije, odnosno za projekte obnove vodoopskrbne mreže na nekome području. No, tu obnovu je iznimno teško napraviti kada je za isporuku vode nadležno preko 120 tvrtki. 

Stoga je na javnome savjetovanju do 11. studenoga Nacrt uredbe o uslužnim područjima. Prosječnom građaninu na prvi pogled ništa od ovoga napisanoga ne znači u životu. 

Međutim, itekako znači.

Trenutno je u Hrvatskoj preko 120 važećih cjenika za vodu, a ako bi ovaj nacrt uredbe 'prošao' i bio donesen, broj cjenika za potrošnju vode smanjio bi se na 41! A to znači da će nekima cijena vode poskupjeti, nekima pojeftiniti, a nekima ostati ista. 

Isto tako, valja napomenuti da su u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti planirane investicije u sektor vodnoga gospodarstva u vrijednosti od 5,25 milijardi kuna. A da bi se te investicije dogodile, mora se smanjiti broj vodnih područja

ZGRADOnačelnik.hr donosi popis svih planiranih područja s kartom i popisom županija, gradova i općina kojima je određeno glavno vodoopskrbno poduzeće koje će morati preuzeti ostala poduzeća koja djeluju na tom području.

Stoga potražite na karti gdje se nalazite (broj područja), niže u tekstu napisane su županije, gradovi i općine koje pripadaju tom području, a unutar teksta pronađite trenutno važeće cjenike potencijalne buduće glavne vodoopskrbne tvrtke na vašem području. 

 

Uslužno područje 1

Obuhvaća sve gradove i općine u Međimurskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 1 je Međimurske vode d.o.o., Čakovec. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 2

Obuhvaća gradove Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, naselja Cerje Tužno, Horvatsko, Jerovec, Lovrečan, Margečan, Osečka, Pece, Radovan, Ribić Breg, Seljanec i Škriljevec iz Grada Ivanca, naselje Lepoglava iz Grada Lepoglave, općine Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko, naselja Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska i Slivarsko iz Općine Donja Voća te naselja Dubravec, Klenovnik, Lipovnik, Plemenšćina i Vukovoj iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 2 je Varkom d.d., Varaždin. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 3

Obuhvaća naselja Bedenec, Gačice, Gečkovec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Kaniža, Knapić, Lančić, Lukavec, Prigorec, Punikve, Salinovec, Stažnjevec, Vitešinec, Vuglovec i Željeznica iz Grada Ivanca, naselja Bednjica, Crkovec, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Muričevec, Očura, Viletinec, Vulišinec, Zalužje, Zlogonje i Žarovnica iz Grada Lepoglave, Općinu Bednja, naselja Budinšćak i Jelovec Voćanski iz Općine Donja Voća te naselje Goranec iz Općine Klenovnik u Varaždinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 je Ivkom d.o.o., Ivanec. Trenutno, tvrtka Ivkom d.o.o. ne postoji, nego postoji Ivkom dioničko društvo. Ivkom d.o.o se prije 8 godina podijelilo i osnovana je nova tvrtka Ivkom-vode koja je vodoopskrbna kompanija. 

Uslužno područje 4

Obuhvaća gradove Koprivnica i Križevci te općine Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 4 je Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 5

Obuhvaća Grad Bjelovar i općine Kapela, Nova Rača, Rovišće i Zrinski Topolovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uslužno područje 5 obuhvaća i Grad Đurđevac i općine Ferdinandovac, Gola, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 5 je Vodne usluge d.o.o., Bjelovar. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 6

Obuhvaća sve gradove i općine u Virovitičko-podravskoj županiji. Uslužno područje 6 obuhvaća i Općinu Podravska Moslavina u Osječko-baranjskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 6 je Virkom d.o.o., Virovitica. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 7

Obuhvaća gradove Đakovo i Našice te općine Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci u Osječko-baranjskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 7 je Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 8

Obuhvaća Grad Beli Manastir te općine Čeminac, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i naselje Zlatna Greda iz Općine Bilje u Osječko-baranjskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 8 je Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 9

Obuhvaća gradove Belišće, Donji Miholjac, Osijek i Valpovo te općine Antunovac, Bizovac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Šodolovci, Viljevo, Vladislavci i Vuka te naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš i Vardarac iz Općine Bilje u Osječko-baranjskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 9 je Vodovod - Osijek d.o.o., Osijek. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 10

Obuhvaća sve gradove i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji. Uslužno područje 10 obuhvaća i Općinu Jakovlje u Zagrebačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 10 je Zagorski vodovod d.o.o., Zabok. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 11

Obuhvaća gradove Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić te općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Žumberak te naselja Brezarić, Brlenić, Čučići, Čunkova Draga, Dol, Hutin, Kostel Pribićki, Krašić, Krupače, Kučer, Medven Draga, Pećno, Pribić, Pribić Crkveni, Rude Pribićke, Staničići Žumberački, Strmac Pribićki, Svrževo i Vranjak Žumberački iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 11 je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 12

Obuhvaća Grad Zagreb. Uslužno područje 12 obuhvaća i Grad Svetu Nedelju te Općinu Stupnik u Zagrebačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 12 je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 13

Obuhvaća Grad Veliku Goricu te općine Kravarsko, Orle i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 13 je VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 14

Obuhvaća gradove Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka, Rakovec i Rugvica u Zagrebačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 14 je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 15

Obuhvaća sve gradove i općine u Karlovačkoj županiji, osim Općine Rakovica i naselja Modruš u Općini Josipdol. Uslužno područje 15 obuhvaća i naselja Barovka, Begovo Brdo Žumberačko, Bukovica Prekriška, Careva Draga, Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Hrženik, Jezerine, Konjarić Vrh, Krnežići, Kurpezova Gorica, Mirkopolje, Prvinci i Radina Gorica iz Općine Krašić u Zagrebačkoj županiji.

Uslužno područje 15 obuhvaća i naselja Crevarska Strana, Dugo Selo Lasinjsko, Ostrožin, Slavsko Polje, Stipan, Šljivovac i Trepča iz Općine Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 15 je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 16

Obuhvaća gradove Glina, Hrvatska Kostajnica i Petrinja te općine Donji Kukuruzari, Dvor, Lekenik, Majur, Topusko te naselja Blatuša, Bović, Brnjavac, Čremušnica, Golinja, Gornja Čemernica, Gornja Trstenica, Gvozd, Kirin, Kozarac, Pješčanica i Podgorje iz Općine Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 16 je Privreda d.o.o., Petrinja. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 17

Obuhvaća Grad Sisak i općine Martinska Ves i Sunja u Sisačko- moslavačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 17 je Sisački vodovod d.o.o., Sisak. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 18

Obuhvaća gradove Kutina, Novska i Popovača te općine Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 18 je Moslavina d.o.o., Kutina. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 19

Obuhvaća gradove Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općine Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Končanica, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac i Veliko Trojstvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uslužno područje 19 obuhvaća i gradove Lipik i Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 19 je Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Daruvar.  Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 20

Obuhvaća sve gradove i općine u Požeškoj-slavonskoj županiji, osim gradova Lipik i Pakrac. 

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 20 je Tekija d.o.o., Požega. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 21

Obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje u Brodsko-posavskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 21 je Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 22

Obuhvaća Grad Slavonski Brod te općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje u Brodsko-posavskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 22 je Vodovod d.o.o., Slavonski Brod. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 23

Obuhvaća gradove Otok, Vinkovci i Županja te općine Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Tovarnik, Vođinci i Vrbanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 23 je Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 24

Obuhvaća gradove Ilok i Vukovar te općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 24 je Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar.  Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 25

Obuhvaća sve gradove i općine u Istarskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 25 je Istarski vodovod d.o.o., Buzet. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 26

Obuhvaća gradove Bakar, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Opatija, Rijeka i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 26 je KD vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 27

Obuhvaća gradove Cres, Krk i Mali Lošinj te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik u Primorsko-goranskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 27 je Ponikve voda d.o.o., Krk. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 28

Obuhvaća gradove Crikvenicu i Novi Vinodolski te Općinu Vinodolska općina u Primorsko-goranskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 28 je Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 29

Obuhvaća gradove Novalja i Senj te Općinu Karlobag u Ličko-senjskoj županiji. Uslužno područje 29 obuhvaća i Grad Rab i Općinu Lopar u Primorsko-goranskoj županiji. Uslužno područje 29 obuhvaća i Grad Pag te općine Kolan i Povljana u Zadarskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 29 je Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o., Senj. Internetska stranite ove tvrtke je OVDJE.

Uslužno područje 30

Obuhvaća gradove Gospić i Otočac te općine Brinje, Donji Lapac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te naselja Gornja Ploča, Kik, Ličko Cerje, Lovinac, Raduč, Ričice, Smokrić, Sveti Rok i Vranik iz Općine Lovinac u Ličko-senjskoj županiji. Uslužno područje 30 obuhvaća i Općinu Rakovica i naselje Modruš iz Općine Josipdol u Karlovačkoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 30 je Usluga d.o.o., Gospić. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 31

Obuhvaća gradove Nin, Obrovac, Pag i Zadar te općine Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji u Zadarskoj županiji. Uslužno područje 31 obuhvaća i naselje Štikada u Općini Lovinac u Ličko-senjskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 3 1 je Vodovod d.o.o., Zadar. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 32

Obuhvaća gradove Biograd na moru i Benkovac te općine Polača, Lišane Ostrovičke, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon u Zadarskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 32 je Komunalac d.o.o., Biograd na moru. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE

Uslužno područje 33

Obuhvaća sve gradove i općine u Šibensko-kninskoj županiji, osim općina Kijevo i Civljane. Uslužno područje 33 uključujući i Općinu Stankovci u Zadarskoj županiji. Uslužno područje 33 obuhvaća i općine Primorski Dolac i Marina te naselje Sitno iz Općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 33 je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 34

Obuhvaća gradove Kaštela, Solin, Split i Trogir te općine Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć, Okrug, Podstrana, Seget i naselja Bogdanovići, Labin, Prgomet i Trolokve iz Općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 34 je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 35

Obuhvaća gradove Sinj, Trilj i Vrlika te općine Dicmo, Hrvace i Otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uslužno područje 35 obuhvaća i općine Civljane i Kijevo u Šibensko-kninskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 35 je Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 36

Obuhvaća gradove Hvar, Komiža, Omiš, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Bol, Dugi Rat, Jelsa, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 36 je Vodovod d.o.o., Omiš. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 37

Obuhvaća gradove Imotski i Makarska te općine Baška Voda, Brela, Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd, Zmijavci, naselja Drvenik i Zaostrog iz Općine Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 37 je Vodovod d.o.o., Makarska. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 38

Obuhvaća gradove Metković, Opuzen i Ploče te općine Kula Norinska, Pojezerje i Zažablje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Uslužno područje 38 obuhvaća i gradove Vrgorac, Općinu Zagvozd te naselja Brist, Gradac i Podaca iz Općine Gradac u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 38 je Izvor Ploče d.o.o., Ploče. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 39

Obuhvaća Grad Korčulu te općine Blato, Janjina, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj i Vela Luka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 39 je NPKLM vodovod d.o.o., Korčula. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 40

Obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 40 je Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.

Uslužno područje 41

Obuhvaća Općinu Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Društvo preuzimatelj na uslužnom području 41 je Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi. Trenutno važeći cjenik te tvrtke možete vidjeti OVDJE.