Kontejner
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
JAVNO SAVJETOVANJE

ZG Čistoća - Prijedlog novih cijena odvoza miješanog komunalnog otpada

Prosječno poskupljene usluge za kućanstvo je 63,2 posto, a za ostale (tvrtke, obrti...) između 10 i 95 posto!

Krenulo je javno savjetovanje o prijedlogu novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba. Javno savjetovanje provodi se

 • od 26.4.2022. do 26.5.2022. godine

Podsjetimo, prvo su donesene izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Nakon toga, jedinice lokalne samouprave (u ovome slučaju primjer Grada Zagreba) moraju donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba.

Nakon donesene Odluke, slijedi definiranje cjenika. 

Grad Zagreb, odnosno podružnica ZG Holdinga - Čistoća poziva sve građane i sve zainteresirane na sudjelovanje u javnom savjetovanju o novim cijenama prukupljanja mješanog komunalnog otpada.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Što se predlaže?

KUĆANSTVO

Kućanstvo koje koristi JEDAN paket vrećica (10 komada) mjesečno:

 • Vrećice od 20 litara - 75,22 kn bez PDV-a, odnosno 85,00 kn s PDV-om
  • (cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 45,00 kn s PDV-om te jedan paket sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena vrećice 20 l u iznosu od 40,00 kn s PDV-om)
  • Udio obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj prosječnoj mjesečnoj naknadi za ovu skupinu korisnika uz opisano korištenje vrećica za miješani komunalni otpad je 52,9 posto, a udio dijela javne usluge za pražnjenje volumena spremnika je 47,1 posto. 

PROSJEČNO POSKUPLJENJE - KUĆANSTVO

 • U 2021. godini prosječan mjesečni račun kategorije KUĆANSTVO iznosio je 52,09 kn s PDV-om
 • Uz opisano korištenje vrećica za miješani komunalni otpad (10 vrećica mjesečno od 20 litara), predloženim cijenama ostvarilo bi se povećanje ukupne mjesečne naknade za 32,91 kn s PDV-om, odnosno za 63,2 posto.

TVRTKE I OBRTNICI (svi oni koji nisu kategorija kućanstvo)

Uslugu koriste zajednički s jednim ili više drugih korisnika.

Koriste JEDAN paket sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena 

 • vrećice od 20 litara je 115,05 kuna bez PDV-a, odnosno 130,00 kuna s PDV-om
  • (Cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 90,00 kn s PDV-om te jedan paket sadržaja 10 komada vrećica pojedinačnog volumena vrećice 20 l u iznosu od 40,00 kn s PDV-om)
  • Udio obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj prosječnoj mjesečnoj naknadi za ovu skupinu korisnika uz opisano korištenje vrećica za miješani komunalni otpad je 69,2 posto, a udio dijela javne usluge za pražnjenje volumena spremnika je 30,8 posto.

PROSJEČNO POSKUPLJENJE

 • U 2021. godini prosječan mjesečni račun kategorije NE KUĆANSTVO iznosio je 66,49 kn s PDV-om
 • Uz opisano korištenje vrećica za miješani komunalni otpad (10 vrećica mjesečno od 20 litara), predloženim cijenama ostvarilo bi se povećanje ukupne mjesečne naknade za 63,51 kuna s PDV-om, odnosno za 95,5 posto.

Uslugu koriste pojedinačno - kontejner od 120 l (klikni)

 • obvezna minimalna javna usluga
 • jedan standardizirani spremnik volumena 120 l
 • jedan odvoz tjedno

NOVA prosječna cijena je - 164,61 kuna bez PDV-a, odnosno 186,00 kuna s PDV-om (cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 90,00 kuna s PDV-om te četiri odvoza standardiziranog spremnika volumena 120 l u iznosu od 96,00 kuna s PDV-om)

Udio obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj prosječnoj mjesečnoj naknadi za ovu skupinu korisnika uz opisanu dinamiku korištenja standardiziranog spremnika je 48,4 %, a udio dijela javne usluge za pražnjenje volumena spremnika je 51,6 %. 

PROSJEČNO POSKUPLJENJE

 • Trenutni prosječan mjesečni račun za istu razinu usluge iznosi 95,51 kuna s PDV-om
 • Predloženim cijenama ostvarilo bi se povećanje ukupne mjesečne naknade za 90,49 kuna s PDV-om, odnosno za 94,7 posto.

Uslugu koriste pojedinačno - kontejner od 240 l (klikni)

 • obvezna minimalna javna usluga
 • jedan standardizirani spremnik volumena 240 l
 • jedan odvoz tjedno

Nova (prosječna) cijena je 249,57 kuna bez PDV-a, odnosno 282,00 kuna s PDV-om. (cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 90,00 kn s PDV-om te četiri odvoza standardiziranog spremnika volumena 240 l u iznosu od 192,00 kn s PDV-om)

Udio obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj prosječnoj mjesečnoj naknadi za ovu skupinu korisnika uz opisanu dinamiku korištenja standardiziranog spremnika je 31,9 posto, a udio dijela javne usluge za pražnjenje volumena spremnika je 68,1 posto. 

PROSJEČNO POSKUPLJENJE

 • Trenutni prosječan mjesečni račun za istu razinu usluge iznosi 191,02 kn s PDV-om,
 • Predloženim cijenama ostvarilo bi se povećanje ukupne mjesečne naknade za 90,98 kn s PDV-om, odnosno za 47,6  posto.

Uslugu koriste pojedinačno - kontejner od 1.100 l (klikni)

 • obvezna minimalna javna usluga
 • jedan standardizirani spremnik volumena 1.100 l
 • jedan odvoz tjedno 

Nova (prosječna) cijena je 858,45 kuna bez PDV-a, odnosno 970,04 kuna s PDV-om (cijena obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 90,00 kn s PDV-om te četiri odvoza standardiziranog spremnika volumena 1.100 l u iznosu od 880,04 kuna s PDV-om)

Udio obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj prosječnoj mjesečnoj naknadi za ovu skupinu korisnika uz opisanu dinamiku korištenja standardiziranog spremnika je 9,3 posto, a udio dijela javne usluge za pražnjenje volumena spremnika je 90,7 posto. 

PROSJEČNO POSKUPLJENJE

 • Trenutni prosječan mjesečni račun za istu razinu usluge iznosi iznosi 876,79 kuna s PDV-om
 • Predloženim cijenama ostvarilo bi se povećanje ukupne mjesečne naknade za 93,25 kn s PDV-om, odnosno za 10,6 posto.

Cijena obvezne minimalne javne usluge

Cijena za pražnjenje volumena standardiziranog spremnika za miješani komunalni otpad

Jedinična cijena usluge za pražnjenje volumena standardiziranog spremnika za miješani komunalni otpad

Cijene vrećica

 • privatni korisnici / domaćinstva
 • pravne i fizičke osobe - obrtnici

Cijena za pražnjenje volumena standardiziranog spremnika za miješani komunalni otpad za korisnike koji nisu u kategoriji kućanstva (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji javnu uslugu koriste pojedinačno

Kako smanjiti cijenu odvoza otpada - kućanstvo?

 • Ako korisnik najmanje JEDNOM MJESEČNO koristi usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, ostvaruje pravo na: 
  • 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kuna mjesečno).
 • Ako korisnik potpiše Izjavu o kompostiranju otpada i navede da kompostira otpad te da suglasnost da davatelj javne usluge može izvršiti terensku provjeru s ciljem utvrđivanja da li korisnik zaista kompostira otpad, ostvaruje pravo na
  • 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kuna mjesečno).
 • Ako u kućanstvu stanuje dijete starosti do 3 godine koje koristi pelene, korisnik usluge iz kategorije kućanstvo ostvaruje pravo na:
  • 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kn mjesečno).
  • Kako bi se ostvarilo pravo, potrebno je dostaviti rodni list djeteta te potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge. Pravo vrijedi tri godine od dana rođenja djeteta. 
 • Ako u kućanstvu stanuje odrasla osoba koja koristi pelene za odrasle, korisnik usluge iz kategorije kućanstvo ostvaruje pravo na:
  • 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 20 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 16,00 kuna mjesečno).
  • Kako bi se pravo ostvarilo potrebno je davatelju usluge dostaviti potvrdu liječnika ili HZZO-a o nužnosti korištenja pelena za odrasle te potvrdu o prebivalištu osobe koja pelene koristi na adresi korisnika usluge. Pravo vrijedi godinu dana, a može se obnoviti svake godine uz dostavu pripadajuće dokumentacije.

Navedena umanjenja cijene javne usluge za korisnike koji su u kategoriji kućanstvo se ne zbrajaju

Kako smanjiti cijenu odvoza otpada - korisnici koji nisu u kategoriji kućanstvo?

 • Ako korisnik koristi javnu uslugu zajednički s jednim ili više drugih korisnika te s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada ostvaruje pravo na:
  • 4 vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada pojedinačnog volumena vrećice 10 l mjesečno (što je ekvivalent vrijednosti u visini od 8,00 kuna mjesečno). 
 • Ako korisnik koristi javnu uslugu pojedinačno te s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada ostvaruje pravo na:
  • popust u visini od pet posto koji se obračunava na naknadu za pražnjenje volumena predanog miješanog komunalnog otpada. 

OBRAZLOŽENJE NOVIH CIJENA

Zakonom o gospodarenju otpadom jasno je propisano da se iz cijene javne usluge financiraju sljedeći troškovi:

 • Prikupljanje, prijevoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada
 • Prikupljanje, prijevoz i predaja biootpada prikupljenog od privatnih korisnika (korisnici u kategoriji kućanstvo) ovlaštenoj osobi
 • Prikupljanje, prijevoz i predaja glomaznog otpada prikupljenog od privatnih korisnika (korisnici u kategoriji kućanstvo) ovlaštenoj osobi u količini od najviše 2 m3 dva puta u kalendarskoj godini
 • Prikupljanje, prijevoz i predaja papira prikupljenog od privatnih korisnika (korisnici u kategoriji kućanstvo) ovlaštenoj osobi
 • Preuzimanje otpada nastalog kod korisnika u kategoriji kućanstvo u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima bez naknade te predaja istog ovlaštenoj osobi
 • Troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada
 • Troškovi vođenja propisanih evidencija kojima su obuhvaćeni troškovi rada administracije, podrške i ostali troškovi poslovanja

 Cijenom javne usluge nisu obuhvaćeni:

 • Troškovi prikupljanja reciklabilnog ambalažnog otpada koje bi trebao financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Troškovi prikupljanja ostalih frakcija otpada od poslovnih korisnika
 • Troškovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina
 • Troškovi obavljanja djelatnosti odlagališta otpada koji nisu povezani s javnom uslugom

Nekorištenje nekretnine

Ako korisnik usluge trajno ne koristi nekretninu, nije dužan platiti cijenu javne usluge za obračunsko mjesto. 

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju se utvrdi da se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. 

Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

Kako je nastala predložena cijena 

Iznosi cijene obvezne minimalne javne usluge za kućanstvo i one koji nisu kućanstvo određeni su stavljajući u omjer dosadašnju razinu usluge koju su korisnici javne usluge bili dužni plaćati s troškovima za koje postoji obveza financiranja, a čija je svrha pružanje javne usluge što uključuje sljedeće:

 1. troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada
 2. troškove prijevoza otpada
 3. troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada
 4. troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Zagreba za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište
 5. troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i
 6. troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Iz opisanih parametara proizlaze sljedeće cijene javne usluge:

 • Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije kućanstva iznosi 39,82 kn mjesečno bez PDV-a, odnosno 45,00 kn mjesečno s PDV-om.
 • Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike iz kategorije koji nisu kućanstva iznosi 79,64 kn mjesečno bez PDV-a, odnosno 90,00 kn mjesečno s PDV-om.
 • Jedinična cijena po litri iznosi 0,1770 kn/l bez PDV-a, odnosno 0,2000 kn/l s PDV-om temeljem koje su izračunate cijene standardiziranih spremnika navedenih u Prijedlogu cjenika.
 • Korisnici koji su u kategoriji kućanstva koriste vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.
 • Korisnici koji nisu u kategoriji kućanstva, a koji uslugu koriste u zajednici s drugim korisnicima, koriste vrećice po istim uvjetima i cijenama kao i korisnici u kategoriji kućanstva.
 • Kod korisnika koji nisu u kategoriji kućanstva, a koji spremnike koriste individualno, primjenjuje se ista jedinična cijena po litri kao i kod korisnika koji uslugu koriste u zajednici s drugim korisnicima, ali se obračunava po broju ostvarenih odvoza standardiziranog spremnika sukladno ugovoru o pojedinačnom korištenju javne usluge.