Tema: obnova Banovine

Novosti, odluke, prijava štete, pomoć i korisni kontakti nakon razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije i posljedica šteta u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji.
Ključni problemi obnove nakon potresa - dokumentacija, suvlasnici, novac, procedura

Ključni problemi obnove nakon potresa - dokumentacija, suvlasnici, novac, procedura

Pored velike količine dokumentacije koju je potrebno pribaviti za obnovu nakon potresa, u mnogim zgradama su problem i loša komunikacija među suvlasnicima, neriješeni (su)vlasnički odnosi i manjak financija, a problem je i komplicirana procedura.Nastavi čitati
Dvogodišnja muka počela je 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta

Dvogodišnja muka počela je 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta

Snažan potres bacao je ljude, lomio pokućstvo, kosio zabate i dimnjake, rušio nesolidne građevine, dokrajčio zanemarene spomenike kulture. Ugasio je sedam života.Nastavi čitati
Povećala se novčana pomoć za sanaciju nakon potresa

Povećala se novčana pomoć za sanaciju nakon potresa

Zbog poremećaja na tržištima koji su rezultirali povećanjima cijena građevinskih materijala i radova općenito, pokazalo se da su do sada postavljeni maksimalni iznosi preniski za učinkovitu provedbu.Nastavi čitati
Prijavite se na ORGANIZIRANU obnovu nekonstrukcijskih elemenata

Prijavite se na ORGANIZIRANU obnovu nekonstrukcijskih elemenata

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv kojim se pouzivaju upravitelji višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja) i U2...Nastavi čitati
SAMOOBNOVA - Postupak gradnje zamjenske obiteljske kuće

SAMOOBNOVA - Postupak gradnje zamjenske obiteljske kuće

Uklanjaju se kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća. Uklanjanje koje je provedela država, u potpunosti se financira iz državnog proračuna.Nastavi čitati
SAMOOBNOVA - Pravila igre za KONSTRUKCIJSKU obnovu

SAMOOBNOVA - Pravila igre za KONSTRUKCIJSKU obnovu

Pravo na konstrukcijsku obnovu ostvaruje se za obiteljske kuće i zgrade stradale u potresu koje imaju žutu ili crvenu oznaku.Nastavi čitati
SAMOOBNOVA - Pravila igre za NEKONSTRUKCIJSKU obnovu

SAMOOBNOVA - Pravila igre za NEKONSTRUKCIJSKU obnovu

Za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade prema Zakonu i Tehničkom propisu manja je i jednostavnija dokumentacija te niži troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade. Vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade moraju dokazati da je zgrada...Nastavi čitati