Tema: obnova fasade

Što je sve potrebno za obnovu fasade, kako riješiti papirologiju prije obnove, u kojim slučajevima se mogu koristiti subvencije. Pogledaj rubrike: Savjeti, Obnova nakon potresa, Financiranje
Ustavni sud (za sada) zaustavio energetsku obnovu zgrada!

Ustavni sud (za sada) zaustavio energetsku obnovu zgrada!

Sporni članci Zakona ukidaju se tek s 15. rujna, no nije jasno kako će se, jednom kada budu ukinuti, odlučivati o kriterijima za obavljanje poslova energetske učinkovitosti.Nastavi čitati
Novigrad sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Novigrad sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Grad Novigrad-Cittanova objavio je javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno-povijesne urbanističke cjeline. Poziv je...Nastavi čitati
Sveti Ivana Zelina raspisao dva poziva

Sveti Ivana Zelina raspisao dva poziva

Grad Sveti Ivan Zelina raspisao je dva javna poziva - za sufinanciranje zamjene azbestnog krovišta obiteljskih kuća i za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno-povijesne cjeline naselja u 2021. Prvi poziv je otvoren...Nastavi čitati
Karlovac sufinancira obnovu objekata spomeničke baštine

Karlovac sufinancira obnovu objekata spomeničke baštine

Grad Karlovac raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na...Nastavi čitati
Grubišno Polje sufinancira uređenje pročelja i krovišta višestambenih zgrada

Grubišno Polje sufinancira uređenje pročelja i krovišta višestambenih zgrada

Grad Grubišno Polje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je objavio dva javna poziva i to za sufinanciranje obnove krovišta te javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada na području grada u 2021. godini. Oba javna poziva...Nastavi čitati
Općina Lovran sufinancira obnovu zgrada u kulturno povijesnoj zoni

Općina Lovran sufinancira obnovu zgrada u kulturno povijesnoj zoni

Općina Lovran u Primorsko-goranskoj županiji iz sredstava spomeničke rente sufinancira sanaciju, obnovu i uređenje krovova, pročelja i vanjske stolarije na području zone 'A' kulturno povijesne cjeline. Javni poziv otvoren je do 5. travnja 2021....Nastavi čitati
Ilok sufinancira obnovu pročelja fasada

Ilok sufinancira obnovu pročelja fasada

Grad Ilok raspisao je natječaj za sufinanciranje obnove pročelja fasada (ulična strana) stambenih jedinica na svojem području za 2021. godinu. Zahtjev je moguće podnijeti najkasnije do 30. rujna 2021., odnosno do iskorištenja raspoloživih...Nastavi čitati