Tema: obnova krovišta

Solin sufinancira uklanjanje azbestnih dijelova kuća

Solin sufinancira uklanjanje azbestnih dijelova kuća

Grad Solin raspisao je javni poziv na podnošenje prijava za dodjelu potpora za uklanjanje azbestnih elemenata s obiteljskih kuća i okućnica na području Grada. Poziv je otvoren do 1. lipnja 2021.Nastavi čitati
Novigrad sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Novigrad sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Grad Novigrad-Cittanova objavio je javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno-povijesne urbanističke cjeline. Poziv je...Nastavi čitati
Sveti Ivana Zelina raspisao dva poziva

Sveti Ivana Zelina raspisao dva poziva

Grad Sveti Ivan Zelina raspisao je dva javna poziva - za sufinanciranje zamjene azbestnog krovišta obiteljskih kuća i za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno-povijesne cjeline naselja u 2021. Prvi poziv je otvoren...Nastavi čitati
Karlovac sufinancira obnovu objekata spomeničke baštine

Karlovac sufinancira obnovu objekata spomeničke baštine

Grad Karlovac raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na...Nastavi čitati
Grubišno Polje sufinancira uređenje pročelja i krovišta višestambenih zgrada

Grubišno Polje sufinancira uređenje pročelja i krovišta višestambenih zgrada

Grad Grubišno Polje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je objavio dva javna poziva i to za sufinanciranje obnove krovišta te javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada na području grada u 2021. godini. Oba javna poziva...Nastavi čitati
Općina Lovran sufinancira obnovu zgrada u kulturno povijesnoj zoni

Općina Lovran sufinancira obnovu zgrada u kulturno povijesnoj zoni

Općina Lovran u Primorsko-goranskoj županiji iz sredstava spomeničke rente sufinancira sanaciju, obnovu i uređenje krovova, pročelja i vanjske stolarije na području zone 'A' kulturno povijesne cjeline. Javni poziv otvoren je do 5. travnja 2021....Nastavi čitati
Rovinj sufinancira zamjenu azbestnih krovova

Rovinj sufinancira zamjenu azbestnih krovova

Grad Rovinj je raspisao Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja, a otvoren je do 23. travnja...Nastavi čitati