Tema: otpad

Tema: otpad
Odvajanje otpada, recikliranje, odvoz svih vrsta otpada, cijene i informacije povezane s komunalnim poduzećima
Zašto će gradovi tek imati ogroman problem s glomaznim otpadom

Zašto će gradovi tek imati ogroman problem s glomaznim otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom predvidio je da su reciklažna dvorišta dužna bez naknade zaprimati glomazni otpad od građana (korisnici usluge kategorije kućanstvo), dok glomazni otpad od tvrtki (korisnici usluge nekućanstvo (pravne osobe)) nisu...Nastavi čitati
OPASNI OTPAD - Koji je to otpad i gdje ga baciti

OPASNI OTPAD - Koji je to otpad i gdje ga baciti

Kanta bijele boje za zidove koju smo kupili prije nekoliko godina, iskoristili veliku većinu, a onaj ostatak nam se u šupi 'safta' neko vrijeme, opasan je otpad. Opasan otpad mora se pravilno zbrinuti. U Registru koncesija možete provjeriti gdje.Nastavi čitati
Temeljni problemi novog sustava prikupljanja otpada u Zagrebu i tko razmišlja o tome

Temeljni problemi novog sustava prikupljanja otpada u Zagrebu i tko razmišlja o tome

Namjera gradske uprave da se prikupljanje otpada dovede u red, dobra je namjera. Namjera. I da, put do pakla popločan je dobrim namjerama. Nikada nije problem u promjenama na bolje, pa čak i ako one znače kompromise koje ljudi do sada nisu morali...Nastavi čitati
Poziv predstavnicima suvlasnika u Zagrebu - Javite se ako trebate kontejnere

Poziv predstavnicima suvlasnika u Zagrebu - Javite se ako trebate kontejnere

Uvjet je da se spremnici za odvojeno prikupljanje moraju nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge te da na dan odvoza budu dostupni za...Nastavi čitati
VARAŽDIN - sufinanciraju se računi za komunalni otpad

VARAŽDIN - sufinanciraju se računi za komunalni otpad

Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za dodjelu prava na sufinanciranje dijela iznosa cijene po računima za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godine za socijalno ugrožene skupineNastavi čitati
Problemi u i oko vašeg doma - kome ih prijaviti

Problemi u i oko vašeg doma - kome ih prijaviti

Imate probleme s otpadom, bukom, gradnjom ili se, pak, pitate kakva vam je kvaliteta vode ili zraka? Mnogi od nas ni ne znaju kojoj službi ili instituciji se moramo javiti da bismo dobili odgovor na takva pitanja i ostvarili svoja prava.Nastavi čitati
KARLOVAC - Stižu posebne kante za razvrstavanje otpada i komposteri

KARLOVAC - Stižu posebne kante za razvrstavanje otpada i komposteri

Karlovačka čistoća najavila je početak podjele kompostera privatnim kućama, a osim toga trenutno je u fazi završetka projekta podjele kanti za odvajanje otpada. Stambene zgrade, pak, dobit će biorazgradive vrećice za odvajanje biootpada.Nastavi čitati