Tema: zgrada

TRŽIŠTE ZGRADA - Godišnje se od pričuve prikupi 2,47 milijarde kuna!

TRŽIŠTE ZGRADA - Godišnje se od pričuve prikupi 2,47 milijarde kuna!

U Hrvatskoj zgrade mjesečno 'dobiju' gotovo 206 milijuna kuna u pričuvu. No, nitko ne zna koliko u Hrvatskoj ima zgrada, ne postoji podatak koliko danas ima ukupno stanova, nego se ti podaci moraju ručno zbrajati.Nastavi čitati
Ima li vaša zgrada godišnji plan? Ovako MORA izgledati.

Ima li vaša zgrada godišnji plan? Ovako MORA izgledati.

Upravitelj je dužan izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program).Nastavi čitati