Opći uvjeti korištenja

Na ovoj stranici možete pronaći uvjete korištenja.

Ovim Općim uvjetima korištenja uređuju se odnosi između korisnika internetskih stranica ZGRADOnačelnik.hr (dalje u tekstu: Korisnik) i vlasnika tih stranica, tvrtke Imanas4 d.o.o., Ulica Ivana Stožira 2, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: ZGRADOnačelnik.hr).

Uvjeti korištenja Posebnih projekata, Pravila privatnosti i Politika korištenja kolačića sastavni su dio Općih uvjeta.

Više detalja čime se ZGRADOnačelnik.hr bavi možete pročitati u O nama.

Općenito

 • Autorska prava
 • Dostupni materijali
 • Točnost informacija
 • Komentiranje i nedozvoljeni sadržaj
 • Odgovornost
 • Obrada osobnih podataka
 • Posebni projekti
 • Promjena uvjete korištenja

Općenito

Korištenjem stranica i servisa te njihovim pod-domenama, sadržajem a koji pripadaju ovoj domeni smatra se da su Korisnici upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst o uvjetima korištenja naših internetskih stranica, a ako se s njima ne slažete, molimo vas da ne koristite internetske stranice ZGRADOnačelnik.hr.

Autorska prava

ZGRADOnačelnik.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranice i domene smatra se kršenjem autorskih prava ZGRADOnačelnik.hr-a i podložno je tužbi.

ZGRADOnačelnik.hr nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju Korisnici te zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ove stranice bez direktnog navođenja izvora originalnog teksta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Portali su dužni objaviti u prvom odlomku naziv portala i poveznicu na originalni tekst kojeg preuzimaju. Bilo bi nam drago da se poveznica na ZGRADOnačelnik.hr objavi i više puta kroz preuzeti tekst. Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na internetskim stranicama ZGRADOnačelnik.hr. U slučaju prenošenja komentara, potrebno je zatražiti autora pravo na prijenos.

Ako smatrate da je putem internetskih stranica ZGRADOnačelnik.hr došlo do povrede autorskih prava, molimo isto odmah prijavite na e-mail adresu info@zgradonacelnik.hr. Prijava će u najkraćem roku biti razmotrena, a sporni sadržaji, ako se utvrdi povreda, bit će u najkraćem roku uklonjeni.

Dostupni materijali

Svi materijali koji su samoinicijativno dostavljeni ZGRADOnačelnik.hr (autorski radovi, fotografije, video sadržaj, tekstovi i drugi slični materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na internetskim stranicama ZGRADOnačelnik.hr i pripadajućim društvenim mrežama. Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da on predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na njega polažu autorska prava.

Točnost informacija

ZGRADOnačelnik.hr ne jamči točnost informacija koje se objavljuju našim internetskim strancima. Korisnik prihvaća da koristi informacije na vlastitu odgovornost te da provjeri točnost informacija prije donošenja odluka. ZGRADOnačelnik.hr nije ovlašten pružati stručne ili pravne savjete .

Sve informacije na internetskim stranicamaZGRADOnačelnik.hr nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane te ponekad su povezane s vanjskim web stranicama. Nad navedenim stranicama ZGRADOnačelnik.hr nema nikakvu kontrolu i ne može se smatrati odgovornim za sadržaj na njima.

Ako ste na našim internetskim stranicama uvidjeli grešku ili krivu informaciju, molimo vas da nas o tome obavijestite na e-mail adresu: info@zgradonacelnik.hr .

Komentiranje i nedozvoljeni sadržaj

ZGRADOnačelnik.hr koristiti Facebook platformu te jedino njihovi prijavljeni Korisnici mogu ostavljati komentare. Komunikacijski servisi ponuđeni su korisnicima besplatno, u dobroj namjeri, a ZGRADOnačelnik.hr ne može se držati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korištenjem.

Prilikom korištenja internetskih stranica ZGRADOnačelnik.hr i učlanjivanjem na pripadajuće društvene mreže, nije dozvoljeno:

 • ­ koristiti komunikacijska lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
 • ­ pisati bilo kojim pismom osim latinice;
 • ­ oglašavati, koristiti ne tematski sadržaj, kršiti autorska prava; na bilo koji način provocirati, maltretirati, ugrožavati, vrijeđati, prijetiti, nametati određeno ponašanje/stav, obmanjivati ili na bilo koji način vrijeđati ZGRADOnačelnik.hr, izravne ili neizravne subjekte članaka, korisnike internetskih stranica ZGRADOnačelnik.hr (ali i drugih servisa/stranica);
 • ­ objavljivati i distribuirati nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj; dodavati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim pravima;
 • ­ stavljati datoteke koji sadržavaju zloćudan ili bilo kakav drugi software koji može nanijeti štetu; lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane korisnika;
 • ­ sugerirati na bilo koji način da ste u službenom odnosu sa ZGRADOnačelnik.hr;
 • ­ kršiti pravila i uvjete korištenja ZGRADOnačelnik.hr kao i/ili pozitivne propise; objavljivati i promovirati političke stranke, političko djelovanje i politički sadržaj.

Svaka osoba koja smatra da je neki od Korisnika internetskih stranica ZGRADOnačelnik.hr i pripadajućih društvenih mreža svojim komentarom ili drugim objavljenim sadržajem povrijedio njena prava ili prava trećih osoba, dužna je takav sadržaj odmah prijaviti putem e-mail adrese: info@zgradonacelnik.hr. U slučaju utvrđenja da se radi o nedozvoljenom sadržaju / povredi ZGRADOnačelnik.hr će u najkraćem roku ukloniti prijavljeni sadržaj.

ZGRADOnačelnik.hr nema obavezu pratiti komunikacijske servise, ali zadržava pravo da u slučaju opravdane prijave, bez obavijesti, ukloni bilo koju objavu i/ili materijal koji nije u skladu s uvjetima i pravilima komentiranja i korištenja.

Na pravila korištenja društvenih mreža i drugih servisa primjenjuju se pravila korištenja tih društvenih mreža i servisa. Više o pravilima privatnosti Googla pročitajte OVDJE, Facebooka OVDJE, LinkedIn-a OVDJE.

Odgovornost

ZGRADOnačelnik.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica korištenja informacija na internetskim stranicama ZGRADOnačelnik.hr, odgovarajućim društvenim mrežama i servisima ili zbog privremenog prekida dostupnosti stranica, društvenih mreža ili servisa.

Korisnik je osobno odgovoran za sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu i društvenim mrežama, budući da ZGRADOnačelnik.hr ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj tih objava.

Obrada osobnih podataka

Kako bi Korisnicima pružili naše usluge ponekad je potrebno da obrađujemo njihove osobne podatke. Za više informacija o tome kako obrađujemo osobne podatke korisnike pogledajte naša Pravila privatnosti i Politiku korištenja kolačića.

Za više informacija vezano obradu uz osobnih podataka Korisnika kroz sudjelovanje u Posebnim Projektima na internetskim stranicama ZGRADOnačelnik.hr pogledajte obavijest o privatnosti za svaki posebni projekt u kojem sudjelujete.

Posebni projekti

Na sudjelovanje u Posebnim projektima u organizaciji ZGRADOnačelnik.hr uz ove Opće uvjete primjenjuju se i Uvjeti korištenja Posebnih projekata koji se mogu razlikovati za svaki Posebni projekt. U slučaju nesukladnosti odredbi Općih uvjeta korištenja internetskih stranica i Uvjeta korištenja Posebnih projekata primjenjivati će se odredbe Uvjeta korištenja Posebnih projekata.

Promjena uvjete korištenja

ZGRADOnačelnik.hr pridržava pravo promjena ovih uvjeta korištenja, pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod stranica u vlasništvu ZGRADOnačelnik.hr u svako doba bez obveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.