građevina
Izvor: Life-Of-Pix / Pixabay
JAVNA NABAVA

GRAĐEVINARI - Što napraviti kada skoče cijene radova i materijala

Proteklih 20 godina nije bilo ovakvog povećanja u cijeni građevinskih materijala. Istodobno je pred tvrtkama zbog obnove više posla nego ikada.

Kako bi se ovoj djelatnosti omogućio nesmetan rad i rast, ključna je provedba Zaključka Vlade o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda iz lipnja ove godine.

Relevantna regulativa

Za provedbu postupka priznavanja razlike u cijeni, uz smjernice Zaključka Vlade, relevantni zakonski okvir uključuje:

Izmjena ugovora

Izmjena cijene radova je izmjena ugovora o građenju ako nije na početku ugovorena regulacija izmjene cijena. Naručitelj sklapanjem Dodatka ugovora (izmjena ugovora) izbjegava najznačajniji rizik – rizik spora s izvođačem zbog rizika raskida ugovora, prekid realizacije, ponavljanja nabave, gubitak prava na sufinanciranje, i dr.

Uvjete svakog ugovora potrebno je zasebno utvrđivati, tj. nije moguće na jednak način utvrditi razliku u cijeni kod ugovora koji nemaju iste pravne i druge uvjete. 

Odabir metode

Po pitanju metodologije provedbe, moguće je birati dokumentarnu i indeksnu metodu. Mogu se koristiti kombinirano, no:

 • dokumentarna metoda
  • uglavnom se koristi prilikom analiza ugovorenih jediničnih cijena
 • indeksna metoda
  • koristi se prilikom dokazivanja porasta cijena

Za korištenje indeksne metode potreban je pouzdan i neovisan izvor indeksa, dok je za korištenje dokumentarne metode potrebno provedbu potkrijepiti obvezujućim ponudama, plaćenim računima, transakcijskim potvrdama banke, drugim knjigovodstvenim ispravama i ostalim odgovarajućim dokazima.

Formula (klizna skala) iz Metodologije se primjenjuje i na jediničnu cijenu i na ukupnu cijenu. Prema Metodologiji:

 • Ponekad plaćena cijena materijala uključuje i druge vrste kompenzacije koje umanjuju tržišnu cijenu
 • Za definiranje početnog udjela elemenata treba priložiti podatke za sve elemente cijena (materijal, radnici, strojevi, vrijednost indirektnih troškova)
 • Analizom tih podataka potrebno je utvrditi sve elemente dane formule – kako bi dobili udjele elemenata u cijeni

Indeksi cijena građevinskih materijala HGK

Kod odabira indeksne metode, nova usluga HGK Indeksi cijena građevinskih materijala omogućava naručiteljima provedbu postupaka priznanja razlike u cijeni i nastavak provedbe projekata.

HGK indeksi uključuju i izvješća o proizvođačkim cijenama industrije i kretanja cijene sirovina na svjetskim burzama materijala u referentnom periodu od listopada 2020. do danas. Kroz indekse se analiziraju materijali i proizvodi koje su prikupili najveći izvođači radova u Hrvatskoj i označeni kao oni kojima se cijena najdrastičnije mijenjala.

Analiza podataka, odnosno cijena, temelji se na metodi prosječne vrijednosti veleprodajnih cijena na hrvatskom tržištu. Podaci se prikupljaju od odabranih dobavljača sa značajnim udjelom na tržištu u Hrvatskoj kako bi uzorak za analizu bio relevantan. Indeks cijena svakog proizvoda dobiva se kao prosječna vrijednost dobivenih realnih cijena od tri do pet dobavljača.

Zainteresirane tvrtke mogu potražiti ovu uslugu na internetskim stranicama Komore

Primjeri indeksa:

 

 

 

 

 


KORAK PO KORAK

Postupak provedbe priznavanja razlike u cijeni građenja je:

 1. Izvođač podnosi Obavijest o potraživanju zbog razlike u cijeni građenja
 2. U slučaju ako Ugovorom nije definirana metodologija izračuna razlike u cijeni građenja, Naručitelj izrađuje dodatak Ugovora kojim definira metodologiju izračuna razlike u cijeni. Preporuka Naručiteljima da u dodatku ugovora definiraju:
  • Postotak ukupne vrijednosti stavke u grupi radova za koje nije potrebno izvesti dokazni postupak nego se preuzima struktura cijene dominantnih sličnih stavaka iz te grupe radova
  • Način dokazivanja cijena materijala, rada radnika, strojeva
  • Način određivanja promjene cijene – odnosno indeksa DZS i HGK
  • Bazni datum za izračun razlike u cijeni građenja
 3. Izvođač na osnovu definirane metodologije podnosi Zahtjev o potraživanju radi razlike u cijeni izvedenih građevinskih radova u kojem je izračunao razliku u cijeni za izvedene radove na osnovu ugovorene metodologije izračuna razlike u cijeni izvedenih građevinskih radova. U zahtjevu će vrlo vjerojatno navesti da zahtjev nije potpun nego će se dopunjavati svaki sljedeći mjesec. Sastavni dijelovi zahtjeva su:
  • Analize jediničnih ugovorene cijena stavaka za koje Izvođač potražuje razliku u cijeni izvođenja radova
  • Tabela koeficijenata promjene cijene po mjesecima i indeksa elemenata jedinične cijene
  • Izračun za svaku stavku troškovnika razlike u cijeni građenja za koju izvođač potražuje razliku u cijeni građenja
 4. Analiza dostavljenog zahtjeva za potraživanje od strane Inženjera ili nadzornog inženjera u kojemu se kontroliraju analize ugovorene jedinične cijene stavke, te točnost primjene indeksa i izračuna razlike u cijeni građenja
 5. Po dovršetku analize dostavljenog zahtjeva Inženjer ili Nadzorni inženjer dostavlja svoje mišljenje na dostavljeni Zahtjev za potraživanje
 6. Naručitelj po zaprimanju dostavljenog mišljenja Inženjera ili Nadzornog inženjera i donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtijeva za razliku u cijeni. 
 7. Izvođač ispostavlja Račun za razliku u cijeni građenja za određene mjesece. 

Primjer obrasca

Članak je pripremila Hrvatska gospodarska komora

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.