Rok
Izvor: racjunior / Pixabay
TRAŽE SE MIŠLJENJA

KREĆE PROCEDURA donošenja Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Na e-savjetovanju su osvanula dva dokumenta koja se tiču novog, dugoočekivanog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada.

Nakon što je ZGRADOnačelnik.hr u travnju 2021. godine objavio radnu verziju Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, nakon čega smo objavili stotine prijedloga i mišljenja brojnih (predstavnika) suvlasnika, upravitelja i odvjetnika o tom dokumentu, procedura nikada nije pokrenuta.

Sada je (početkom studenoga 2022. godine) nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo popis svojih zakonodavnih aktivnosti u 2023. godini i kada će ti prijedlozi (izmjena i dopuna zakona) biti upućeni Vladi RH (skraćenica PUP znači Procjena Učinaka Propisa, op.ur.): 

 1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (PUP) - I. tromjesečje 2023.
 2. Zakon o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu - II. tromjesečje 2023
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova - II. tromjesečje 2023.
 4. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (PUP) - III. tromjesečje 2023.
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji -  IV. tromjesečje 2023.
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju -  IV. tromjesečje 2023.

Dakle, Zakon o upravljanju i održavanju zgrada mogao bi između 1. srpnja i 1. rujna 2023. godine (treće tromjesečje) biti poslan u Vladu. Procedura donošenja jednog zakona otprilike izgleda ovako (pojednostavljeno):

 • mjesec dana e-savjetovanja
 • povratak u nadležno ministarstvo i 'peglanje' dobivenih prijedloga na e-savjetovanju
 • usuglašavanje s ostalim ministarstvima 
 • slanje zakona u Vladu
 • odlazak iz Vlade u Sabor
 • šetanje kroz potrebne saborske Odbore
 • ulazak u Dnevni red plenarne sjednice Sabora

Prema trenutnom stanju i proceduri, novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada NEĆE biti izglasan u 2023. godini, nego početkom 2024. godine.

Istodobno s objavom plana zakonodavnih aktivnosti, Ministarstvo je objavilo i Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Taj obrazac na e-savjetovanju služi kako bi svi zainteresirani mogli komentirati ovu proceduru.

Ključna pitanja i odgovori u tom obrascu su: 

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Što je problem koji zahtjeva izradu ili promjenu zakonodavstva?

Nedorečenost i pravne praznine dijela važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojima se uređuje upravljanje i održavanje zgrada te mogućnost uređenja određenih pitanja na prikladniji način.

Napravljena je analiza normi iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Činjenica je da se i danas koriste odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz Devetog dijela, Glave 3, koje su pripremljene za prijelazni period od dvanaest mjeseci. U primjeni su i odredbe Uredbe o održavanju zgrada.

Ovim prijedlogom predlažu se norme kojima će se nadomjestiti nedorečenosti iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i prenijeti odredbe Uredbe o održavanju zgrada u novi Zakon, uz određene nadopune, ali bez bitnih promjena sadržaja i zadiranja u međuvlasničke odnose.

Zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona?

Radi otklanjanja uočenih nedostataka.

Nadalje, na 29. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 14. prosinca 2020. godine, donesena je Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te će predmetni Zakon biti jedan od alata provedbe navedene Strategije.

Također, Zakonom će se bitno odrediti obveze suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upravitelja prema zajednici po pitanjima sigurnosti ljudi i imovine, i to kroz stvaranje preduvjeta za normalno poduzimanje preventivnih i represivnih mjera u zajedničkim dijelovima zgrada koje dobivaju obilježja javnog mjesta te izvršavanje obveza u skladu s nacionalnim programima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Osim toga, stvorit će se preduvjeti za jednostavnije provođenje mjera sukladno smjernicama i obvezama koje dolaze iz Europske unije. 

Dokaz, argument, analiza koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona.

Reakcije stručne i zainteresirane javnosti vezano uz upravljanje i održavanje zgrada te zapažanja vezana uz provedbu zakona.
Inicijativa za donošenje zakona kojim bi se popunile pravne praznine vezane za upravljanje, održavanje i korištenje stambenih zgrada pokrenuta je u više navrata.

Izdvajamo:

 • 2008. godine pokrenuta je od strane Udruge stanara i Hrvatskog pravničkog društva Rijeka
 • 2011. godine na konferencijama Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatske u Vukovaru i Rijeci
 • 2016. godine na konferenciji u Rijeci, u organizaciji Hrvatske udruge stanara i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA

Što je cilj koji se namjerava postići?

Cilj Zakona je otkloniti uočene nedostatke bez bitnih promjena sadržaja i zadiranja u međuvlasničke odnose uređene Zakonom vlasništvu i drugim stvarnim pravima tako da se:

 • osigura kvalitetno upravljanje i održavanje zgrada
 • odrede kriteriji za utvrđivanje visine pričuve i propiše minimalni iznos pričuve te kriteriji za korištenje sredstava pričuve
 • definiraju prava i obveze te odgovornosti upravitelja zgrade
 • definiraju prava i obveze te odgovornosti predstavnika suvlasnika
 • definiraju prava i obveze te odgovornosti suvlasnika.

Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti?

Osiguranje kvalitetnog upravljanja i održavanja zgrada, određivanje kriterija za utvrđivanje visine pričuve i propiše minimalni iznos pričuve te kriterija za korištenje sredstava pričuve, definiranje prava i obveze te dogovornosti upravitelja zgrade, definiranje prava i obveze te dogovornosti predstavnika suvlasnika, definiranje prava i obveze te odgovornosti suvlasnika. 

Koji je vremenski okvir za postizanje ishoda odnosno promjena?

Godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

U dijelu dokumenta koji govori o utvrđivanju učinaka u samo nekoliko kategorija navodi se 'DA' kao utjecaj:

 • Mali učinak - Makroekonomsko okruženje Republike Hrvatske osobito komponente bruto društvenog proizvoda kojeg čine osobna potrošnja kućanstava, priljev investicija, državna potrošnja, izvoz i uvoz
 • Mali učinak - Funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva 
 • VELIKI učinak - Građani i/ili obitelji i/ili kućanstva
 • VELIKI učinak - Vlasnici višestambenih i poslovnih zgrada te upravitelji zgrada

Nadamo se da će ovoga puta Zakon ugledati svjetlo dana i da će brojni dionici zgradarstva imati jasniju regulativu i pravila igre. 

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.