energija
Izvor: pexels.com
STUPILO NA SNAGU

NOVA METODOLOGIJA - Koraci energetskog pregleda zgrade

Svrha energetskog pregleda je analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i poboljšanja energetske učinkovitosti.

Energetski pregled zgrade ključan je i nezaobilazan korak u analizi učinkovitosti potrošnje energije, energenata i vode, kontroli potrošnje i smanjenja troškova i potrošnje energije, energenata i vode u zgradama. Sastavni dio energetskog pregleda je identificiranje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod postojećih zgrada, odnosno preporuka za korištenje zgrade u pogledu ispunjenja temeljnog zahtjeva za građevinu koji se odnosi na gospodarenje energijom i očuvanje topline kod novih zgrada. 

Energetski pregled zgrade podrazumijeva:

 • analizu tehničkih i energetskih svojstava zgrade
 • analizu svih tehničkih sustava u zgradi koji troše energiju i vodu s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije, energenata i vode
 • donošenja zaključaka i preporuka za poboljšanje energetske učinkovitosti

Osnovni cilj energetskog pregleda zgrade je, prikupljanjem i obradom podataka o zgradi i svim tehničkim sustavima u zgradi, utvrditi energetska svojstva obzirom na:

 • građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite i potrošnje energije
 • energetska svojstva sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju
 • energetska svojstva sustava za pripremu potrošne tople vode
 • energetska svojstva sustava potrošnje električne energije
 • energetska svojstva sustava potrošnje pitke i sanitarne vode
 • energetska svojstva pojedinih grupa trošila i ostalih tehničkih sustava u zgradi
 • način korištenja zgrade i u njoj ugrađenih energetskih sustava i sustava potrošnje vode

Na osnovi analize prikupljenih podataka odabiru se konkretne energetski, tehnički, ekološki i ekonomski optimalne mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade te mjere nužne za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. U skladu s karakteristikama pojedinih zgrada, pojedini koraci energetskog pregleda su specifični.

Kroz metodologiju će se razlikovati prije svega nove i postojeće zgrade te će se dati poseban osvrt na:

 • stambene zgrade (obiteljske kuće, višestambene zgrade)
 • nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine (ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu)
 • samostalne uporabne cjeline stambene namjene (stanovi) i samostalne uporabne cjeline 
 • nestambene namjene (poslovni prostori, …).

Svrha energetskog pregleda je:

 • analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i poboljšanja energetske učinkovitosti u skladu s realnim uvjetima eksploatacije i uporabe zgrade te
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade u propisanim referentnim klimatskim podacima prema Algoritmu.

Naime, sastavni dio Metodologije je Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada, objavljen na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji propisuje način proračuna svih potrebnih vrijednosti za izračun energetskog svojstva zgrade te izrade energetskog certifikata.

Algoritam uključuje

 • Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790
 • Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode)
 • Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi)
 • Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade
 • Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (energetski zahtjevi za rasvjetu)

Ovom Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrada utvrđuje se provedba energetskih pregleda koja je propisana najnovijim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, kojim  se uređuju zakonske obveze i zahtjevi za provedbu energetskog pregleda zgrada te obveze i postupak energetskog certificiranja. Metodologija definira koncept i provedbene korake energetskog pregleda, način prikupljanja potrebnih ulaznih podataka, način provođenja analiza i proračuna te izgled i sadržaj završnog Izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade. 

Koraci energetskog pregleda zgrade

Korištenje zgrada iziskuje pružanje usluga kao što su grijanje, hlađenje, ventilacija, rasvjeta, potrošna topla voda, transport (npr. dizala).

Stvarna potrošnja energije u zgradama ovisi o:

 • lokalnim klimatskim uvjetima
 • svojstvima vanjske ovojnice zgrade
 • projektnim unutarnjim uvjetima
 • svojstvima i postavkama tehničkog sustava zgrade
 • aktivnostima i procesima u zgradi
 • ponašanju korisnika
 • režimima rada tehničkih sustava

Osnovni ciljevi provedbe energetskih pregleda zgrada:

 • smanjenje potrošnje energije i troškova povezanih s potrošnjom energije
 • smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
 • ispunjavanje zahtjeva važeće regulative odnosno ispunjavanje zahtjeva po vlastitoj želji

Tijek provedbe energetskog pregleda zgrade

Cijelu metodologiju provođenje energetskog pregleda zgrada možete preuzeti OVDJE.

Novi pravilnik

Također, nemojte zaboraviti da je 17. srpnja 2021. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 78/21). S tim u skladu objavljeni su i novi obrasci zahtjeva za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koji su dostupni ovdje.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.