Duga Resa
Izvor: https://dugaresa.hr/
POTICANA STANOGRADNJA

Potpisani dokumenti za izgradnju POS zgrade u Dugoj Resi

Prošloga četvrtka su Dragan Hristov, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), i gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar potpisali Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje kao i Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Duga Resa prenosi u vlasništvo APN-u građevinsko zemljište na kojem će se realizirati izgradnja stanova po Programu POS.

Potpisanim Predugovorom utvrdila se spremnost Grada Duge Rese i APN-a za izgradnju građevine prema POS programu, a APN je preuzeo obvezu izvršiti pripremne radnje za izgradnju koje uključuju:

  • izradu geodetskih podloga i elaborata
  • geotehnička istraživanja
  • izradu geomehaničkog elaborata i projektne dokumentacije s katalogom stanova
  • i sve druge eventualno potrebne aktivnosti koje prethode izradi glavnih projekata i izgradnji građevine.

Grad Duga Resa, osim što je osigurao građevinsko zemljište, potpisom Predugovora obvezao:

  • urediti građevinsko zemljište
  • osigurati priključke na komunalnu infrastrukturu, pristupnu cestu i javnu rasvjetu
  • sve potrebno za ishođenje dozvole i korištenje građevine kao i obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.

Slijedi niz koraka od kojih je prvi izrada projektnog zadatka u skladu s uvjetima gradnje i prostornoplanskoj dokumentaciji i potrebama utvrđenim konačnim listama reda prvenstva. U sljedećoj godini očekuje se pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, zatim ishođenje građevinske dozvole pa postupak javne nabave za odabir izvođača.

Grad Duga Resa u travnju 2023. godine uključio se u Program društveno poticane stanogradnje radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamate i rokova otplate.

Potpisivanju ovih akata koji su važan korak u nastavku ovog projekta prisustvovale su i Josipa Tokić, zamjenica ravnatelja APN-a i Martina Fudurić, pročelnica Stručne službe Grada za opće i pravne poslove, imovinu i društveno kulturne djelatnosti.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.