solarni paneli posvuda
Izvor: samer daboul / Pexels
OSUNČAJMO HRVATSKU

Stižu nam lakši uvjeti za postavljanje solarnih elektrana

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HERA-om, HEP-om i HOPS-om dobili su zadatak od Vlade da nađu rješenja za ubrzanje prijelaza na obnovljive izvore energije. 

Na sjednici Vlade od 8. rujna 2022. donesen je zaključak da, s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvat­ske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predloži izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, prvenstveno Zakona o prostornom uređenju kako bi se:

 • olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima
 • omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno

Sve navedeno je u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dobilo zadatak da u suradnji s:

 • Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA)
 • Hrvatskom elektroprivredom (HEP)
 • Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS)

poduzme potrebne radnje i aktivnosti s ciljem ubrzanja realizacije investicija u sunčane elektrane, kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih:

  • dozvola
  • suglasnosti
  • rješenja
  • drugih akata
   • odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka

To će rezultirati izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prvenstveno Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i Zakona o tržištu električne energije, kao i prilagodbom podzakonskih akata.

Za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za provedbu ovoga Zaključka određuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.