nacrt
Izvor: Image by Lorenzo Cafaro from Pixabay

U Kninu je pokrenut novi projekt stambenog zbrinjavanja

Krajem srpnja su u Kninu Gordan Hanžek, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, i Marijo Ćaćić, gradonačelnik Knina, potpisali Sporazum u vezi provedbe programa izgradnje višestambene zgrade na području Grada kao projekta od zajedničkog interesa.

Cilj ovog programa je stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima i poticanje naseljavanja i ostanka stanovnika. 

Detaljnije o nekretnini:

  • bit će površine 7.676 četvornih metara 
  • bit će u vlasništvu Republike Hrvatske
  • planira se izgradnja 100 stanova
  • nisu predviđeni poslovni prostori niti prostori drugih namjena

Podnositelji zahtjeva su:

  • obitelji hrvatskih branitelja
  • doseljenici koji su uslijed ratnih okolnosti izbjegli iz Bosne i Hercegovine
  • bivši nositelji stanarskih prava
  • mlade obitelji koje se žele stambeno zbrinuti na području grada
  • velika je potreba i za kadrovskim stanovima, kako tijela državne uprave (MUP, MORH, ministarstvo pravosuđa i dr.) , tako i lokalne zajednice (zdrastvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih ustanova)
  • te obitelji koje se po godišnjim javnim pozivima javljaju sa zahtjevom za davanje u najam državnih stanova