Grad Pazin
Izvor: Grad Pazin
POTICANA STANOGRADNJA

U Pazinu potpisan Ugovor za izgradnju POS zgrade

Ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov i gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić potpisali su Predugovor i Ugovor koji su vezani uz izgradnju POS stanova koji će se graditi u Zagrebačkoj ulici - Novo Naselje, neposredno do tzv. zgrade Učke kod skretanja za Foškiće.

Ovi dokumenti obuhvaćaju međusobna prava i obveze u pogledu izgradnje građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje te prijenos vlasništva zemljišta za izgradnju, čime je započeo proces realizacije gradnje POS stanova u Pazinu.

Potpisanim Predugovorom APN je preuzeo pripremne radnje za izgradnju koje uključuju:

  • izradu geodetskih podloga i elaborata
  • geotehnička istraživanja
  • izradu geomehaničkog elaborata i projektne dokumentacije s katalogom stanova
  • sve druge eventualno potrebne aktivnosti koje prethode izradi glavnih projekata i izgradnji građevine.

Pored prijenosa prava vlasništva nekretnine u korist APN-a, Grad Pazin je ovim potpisom preuzeo i obvezu uređenja građevinskog zemljišta i osiguravanja priključaka na komunalnu infrastrukturu, pristupnu cestu i javnu rasvjetu te obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.

- Godinama se u Pazinu nije gradilo te ćemo ovime zadovoljiti manji broj potreba za stanovima u odnosu na veliki interes. Stoga nam je namjera da nakon realizacije ovog projekta idemo dalje i osiguramo još gradskog zemljišta za poticanu stanogradnju. U današnje vrijeme nedostatka radne snage, stanogradnja i dostupan stan je jedan od najboljih načina da zadržimo ljude u našem gradu, a i potaknemo neke na povratak pa i privučemo nove - istaknula je gradonačelnica Suzana Jašić prilikom potpisivanja, a objavljeno je na službenim stranicama Grada Pazina.

Slijedi niz koraka od kojih najprije u ovoj godini ide izrada projektnog zadatka i idejnog rješenja buduće građevine POS-a. U sljedećoj godini očekuje se i početak gradnje te potpisivanje ugovora o kupnji prema utvrđenoj Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a za Grad Pazin.

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.