POS, ključevi, stan
Izvor: pixabay.com
POTICANA STANOGRADNJA

U Zadru se grade POS stanovi

Kamen temeljac za izgradnju višestambene građevine iz Programa POS-a u Gradu Zadru na lokaciji Crvene kuće položili su gradonačelnik Branko Dukić, direktor APN-a Dragan Hristov, župan Božidar Longin i ministar Darko Horvat. Ovim činom obilježen je početak građenja 100 stanova za mlade zadarske obitelji.

Na toj će se lokaciji, u ulici Krste Odaka graditi višestambena građevina koja će imati:

  • ukupno 100 stambenih jedinica s pripadajućim spremištima
  • 146 parkirna mjesta (100 za svaki stan i 46 zajedničkih)
  • korisna površina će biti 6.932,89 četvornih metara

Na temelju javnog nadmetanja za predmetne radove, koje je raspisala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, odabrana je ponuda društva Lavčević Zadar d.o.o. Zadar, kao ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok izgradnje je 600 dana od dana uvođenja u posao.

Predviđena prodajna cijena stana iznosi 1.215 eura za četvorni metar po neto korisnoj površini stana.

Vrijednost ukupne investicije je oko 64.000.000kuna, od toga 19.000.000 kuna iznose poticajna sredstva Republike Hrvatske, a oko 9.000.000 kuna poticajna sredstva Grada Zadra.