Obnova
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNO SAVJETOVANJE

ULAŽU SE MILIJARDE - Objavljen nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada u RH

Osnovni uvjet za sudjelovanje višestambenih zgrada u ovom Programu je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi.

Kreće Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine. Naime, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je da provodi javno savjetovanje o Nacrtu tog Programa i da se sva zainteresirana i stručna javnost može uključiti do 24. studenoga 2021. godine. 

Program se odnosi na segment višestambenih zgrada, koje predstavljaju oko 35 posto ukupnog stambenog fonda odnosno oko 27 posto ukupnog fonda zgrada u Hrvatskoj.

Fokus Programa je na zgradama s najlošijim energetskim svojstvima:

 • energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj
  • oko 34 posto višestambenih zgrada u ovom dijelu Hrvatske ima najlošija svojstva
 • energetskog razreda C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj
  • oko 30 posto višestambenih zgrada u ovom dijelu Hrvatske ima najlošija svojstva

Oko 34 posto višestambenih zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj spada u zgrade s najlošijim svojstvima. Ove zgrade često imaju i loša konstrukcijska svojstva stoga se ovim Programom predviđa nekoliko kategorija energetske obnove:

 • Integralna obnova 
  • obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove
  • iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove
 • Dubinska obnova
  • obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove
 • Sveobuhvatna obnova 
  • obuhvaća optimalne mjere unapređenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
   • povećanja sigurnosti u slučaju požara
   • mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
   • mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

Osnovni uvjet za sudjelovanje višestambenih zgrada u ovom Programu je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi.

Ulažu se milijarde

Procijenjene investicije za obnovu višestambenih zgrada prema ciljevima Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada iznose 17,2 milijardi kuna u razmatranom desetogodišnjem razdoblju.

Do kraja 2024. godine, dakle u prvom trogodišnjem razdoblju, a kako bi se postigli ciljevi iz Dugoročne strategije, biti će potrebne investicije od oko 4,3 milijardi kuna. U ovu procjenu uključena su oba dijela ovoga Programa odnosno modela provedbe i to:

 • obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu
 • obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu

Opis modela

Prvi model - koncipiran je kao nastavak postojećeg modela iz razdoblja 2014. do 2020. godine te će se primjenjivati u prvom trogodišnjem razdoblju provedbe Programa. Taj se model provedbe pokazao kao prihvatljiv i vrlo privlačan za suvlasnike, a podrazumijeva:

 • osiguravanje bespovratnih sredstava putem javnih poziva do 60 posto za integralnu energetsku obnovu
 • osiguravanje bespovratnih sredstava putem javnih poziva do 80 posto za dubinsku i sveobuhvatnu obnovu

Provedba ovog modela započinje odmah po usvajanju ovoga Programa jer je tržište upoznato i spremno za njegov nastavak te je nužno što prije započeti novi ciklus obnova višestambenih zgrada kako bi se zadržalo povjerenje i interes suvlasnika.

U drugom modelu - kako bi se dala mogućnost da se uz konstrukcijsku provede i energetska obnova, višestambenim zgradama koje su oštećene u potresu omogućit će se i sufinanciranje energetske obnove usporedno ili nakon konstrukcijske obnove.

Budući je stopa sufinanciranja za konstrukcijsku obnovu do 80 posto prihvatljivih troškova, predviđeno sufinanciranje energetske obnove prema ovom modelu također iznosi do 80 posto prihvatljivih troškova.

Spomenimo ovdje i da su koristi od obnove zgrada, pa tako i višestambenih zgrada, višestruke.

Izravni učinci: 

 • energetskih
  • smanjenje potrošnje energije, smanjenje uvoza energije, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i dekarbonizacija energetskih sustava
 • klimatskih
  • smanjenje emisija CO2
 • gospodarskih
  • građevinska i proizvodna aktivnost, zapošljavanje
 •  proračunskih

Dodatne koristi:

 • smanjenje rizika od narušavanja zdravlja i siromaštva
 • povećanje vrijednosti nekretnina
 • zaštita od budućih poskupljenja energenata i energije

Osim toga, provedbom sveobuhvatne obnove povećava se i sigurnost odnosno otpornost postojećih višestambenih zgrada na neželjene događaje, kao što su požar ili potres.

Zbog brzo mijenjajućih uvjeta na tržištu, prikupljenih iskustava iz provedbe i potencijalnih novih mogućnosti financiranja, provedba ovog Programa će se kontinuirano pratiti i ocjenjivati te će se Program po potrebi revidirati, a svake tri godine donosit će se akcijski planovi odlukom ministra.

Tekst samog programa kao i detaljan opis provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine dostupni su OVDJE.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Programa zaprimaju se do 24. studenoga 2021. godine na adresu e-pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.