smeće
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
JOŠ JEDNA ODLUKA

Ustavni sud ukinuo dijelove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Ustavni sud kaže da je Vlada 'izašla' iz okvira Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) i to u dijelu gdje definira što je kućanstvo.

Ustavni je sud nedavno donio odluku kojom se ukidaju dijelovi Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a ukinuti članci prestaju važiti 15. rujna 2021.

To je još jedna u nizu odluka Ustavnog suda koja stupa na snagu na taj datum. Podsjetimo, prije desetak dana Ustavni sud je donio odluku kojom ukida neke članke Zakona o energetskoj učinkovitosti. Više možete pročitati OVDJE

Posljednja odluka donesena je 23. ožujka i tiče se dijela uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. 

Ustavni sud, naime, smatra da je Vlada u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) formalno imala uporište za donošenje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te da činjenica da je Uredba donesena četiri godine nakon ZOGO-a ne predstavlja problem jer se radi o instruktivnom roku. 

Materijalno gledano, zbog osiguranja sigurnosti, redovitosti i kvalitete javne usluge te ekonomski održivog poslovanja davatelja javne usluge (ZOGO, čl. 33. st. 1. i 2.), propisivanje obvezne minimalne javne usluge (Uredba) nije ni protuustavno niti protuzakonito, piše na internetskim stranicama Udruge gradova

Međutim, Ustavni sud kaže da je Vlada 'izašla' iz okvira ZOGO-a i to u dijelu gdje definira što je kućanstvo te potkategorije ne-kućanstva. Naime, problem je u tome što je to u Uredbi definirano, a nije u Zakonu, pa samim time nije pravno održivo.  

Dakle, ukidaju se slijedeći članci, stavke i točke:

Članak 3.a

1. Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 5. Zakona razvrstavaju se u kategoriju:

  • korisnika kućanstvo
  • korisnika koji nije kućanstvo.

2. Korisnik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).

3. Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.

Članak 4, stavak 1. točka 7.

Osim odredbi propisanih člankom 30. stavkom 7. Zakona, Odluka (o načinu prižanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradviog kumunalnog otpada) mora sadržavati i sljedeće:

 • odredbe o načinu izračuna i određivanju cijene, te iznos obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo

Članak 4, stavak 8. i 9. 

 • (8) Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo.
 • (9) Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije iz priloga koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

Članak 14, stavak 11. i 12.

 • (11) Korisnik usluge na obračunskom mjestu na kojem se ne obavlja djelatnost, razvrstava se u kategoriju korisnika kućanstvo.
 • (12) Korisnik usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, razvrstava se u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i odgovarajuću potkategoriju sukladno prilogu ove Uredbe.

Članak 20. stavak 2

tiče se ugovorne kazne javne usluge za koji Ustavni sud kaže da je Vlada izašla iz okvira ZOGO-a

 • (2) Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Članak 20, stavak 10. i 11.

 • (10) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.
 • (11) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo iz priloga ove Uredbe, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.

Vezano za zajedničke spremnike i opasnost da korisnik javne usluge snosi odgovornost za ponašanje trećih osoba, Ustavni sud smatra da prigovor na pravičnost u primjeni propisa ne ukazuje na nesuglasnost propisa s Ustavom i ZOGO-m.

A to znači slijedeće - iako nije možda pravedno, ne znači da je protuustavno. A to pak znači da je Ustavni sud dao zeleno svjetlo kažnjavanju građana ako se u njihovim kontejnerima i kantama nađe smeće koje tamo ne pripada. Primjerice, a to nam objašnjavaju stručnjaci za ovu djelatnost odvoza komunalnog otpada (što će se vrlo vjerojatno propisati i novim zakonom koji bi uskoro mogao ugledati svjetlo dana), ako vaš susjed ili bilo koji prolaznik u kontejner za mješani komunalni otpad ili papir ili plastiku ili biootpad baci, recimo, akumulator solidarno će odgovarati oni čiji je kontejner. Dakle, odgovarat će stanari ulaza ili zgrade čiji je kontejner.  

No, navedeno otvara još brojna pitanja - tko će naplatiti kaznu (gradska čistoća ili komunlani redar jer imaju ovlasti za to), gdje se kontejneri nalaze (na posjedu zgrade i javnoj površini), je li taj akumulator bačen u kontejner ili ostavljen sa strane... 

Ustavni sud je također u ovoj odluci rekao da izjava odnosno sklapanje ugovora s korisnikom nije sporna, kao ni obveza navođenja standardnih veličina spremnika u Odluci (korisnik ionako sam bira volumen).

Odluku Ustavnog suda možete vidjeti OVDJE.

Svakako se očekuje novi zakon koji će propisati neka nova pravila igre.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.