ZGRADE
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
STUPILO NA SNAGU

Uvodi se registar zgrada za cijelu Hrvatsku

Odlična je vijest da se zakotrljala priča oko Registra zgrada. Taj bi projekt trebao ojačati pravnu sigurnost vlasnika i investitora, doprinijeti dinamici i transparentnosti poslovnih procesa u bankama, osiguranju, stambenoj politici, prostornom planiranju i gradnji, omogućiti bolji pregled nad prijavom prebivališta i nad upravnjanjem zgrada.

Naime, Registar zgrada je evidencija o zgradama, a Hrvatska ima više od 3 milijuna zgrada (javne i stambene namjene) no nema jedinstvenu i potpunu bazu podataka o njima. Zbog nedostatka Registra zgrada ne može se dobiti uvid u stanje i osnovne karakteristike svih zgrada.

S obzirom da se isti ili slični podaci prikupljaju u različitim bazama i sektorima, Registar zgrada trebao bi te komplikacije sumirati na jedno mjesto i na taj način olakšati život stanarima, suvlasnicima, potencijalnim kupcima prodavateljima nekretnina i drugima.

Odnedavno je stupio na snagu Pravilnik o registru zgrada. A što to znači? To znači da će se u jedan poseban registar koji će voditi Državna geodetska uprava popisati sve zgrade u Hrvatskoj. U tom će se registru nalaziti podaci poput

 • redni broj zgrade
 • broj katastarske čestice na kojoj je zgrada izgrađena ili je uspostavljeno pravo građenja
 • pravo građenja u okviru kojeg je zgrada izgrađena
 • adresa zgrade (naselje, ulica i kućni broj)
 • način uporabe zgrade
 • katnost zgrade
 • visina zgrade
 • površina zgrade
 • podaci o nositeljima prava
 • podaci iz akata za gradnju ili uporabu građevine sukladno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
 • oznaka etažnog elaborata
 • oznaka energetskog certifikata zgrade
 • energetski razred zgrade
 • podaci o upravitelju zgrade 
 • ostali podaci o zgradi

Registar će imati i popis posebnih dijelova zgrada koji sadrži sljedeće podatke:

 • redni broj posebnog dijela zgrade
 • adresa posebnog dijela zgrade (naselje, ulica i kućni broj)
 • način uporabe posebnog dijela zgrade
 • pripadnost katu
 • površina posebnog dijela zgrade
 • podaci o nositeljima prava
 • podaci iz akata za gradnju ili uporabu građevine sukladno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
 • oznaka etažnog elaborata
 • oznaka energetskog certifikata posebnog dijela zgrade
 • energetski razred posebnog dijela zgrade 
 • ostali podaci o posebnom dijelu zgrade

Projekt je počeo u Varaždinskoj županiji gdje su ugovor za geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada, potpisali Državna geodetska uprava i Ericsson Nikola Tesla, a koji uključuje uspostavu jedinstvene i cjelovite baze o zgradama i dijelovima zgrada koje su samostalne uporabne cjeline. Na temelju iskustava stečenih u provedbi navedenog ugovora, provest će se uspostava registra zgrada za cijelo područje Republike Hrvatske.

- Registar zgrada u konačnici će sadržavati podatke o svim zgradama izgrađenim na području Republike Hrvatske i kao takav imati poveznicu s postojećim registrima Državne geodetske uprave te evidencijama drugih tijela državne uprave, poručili su nam iz kabineta glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave. 

Podacima registra zgrada moći će pristupati:

 • neregistrirani korisnici (građani)
 • registrirani korisnici (pružatelji geodetskih usluga)
 • tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave

Neregistriranim korisnicima će putem dijela aplikativnog rješenja za vanjske korisnike, koristeći podatke registra zgrada dobivene projektom, biti omogućen besplatan uvid putem web preglednika gdje će moći pregledavati osnovne podatke o zgradama (grafički i pisani podaci).

Registriranim korisnicima će putem dijela aplikativnog rješenja za vanjske korisnike, koristeći podatke registra zgrada dobivene projektom, biti omogućene odgovarajuće uspostavljene e-usluge.

Ipak, ono što je šteta jest da se u novome Pravilniku nigdje ne spominje Predstavnik suvlasnika (što bi bio zlata vrijedan podatak), no ono što je još važnije, u Pravilniku se nigdje ne spominju rokovi, odnosno nije određeno do kada se registar zgrada mora uspostaviti. 

Ako želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati (ili ste vi predstavnik suvlasnika), uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.