Zeleno, otisak, dekarbonizacija, co2
Izvor: Geralt / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
SIMBOLIČNO PARTNERSTVO

ZGRADOnačelnik.hr postao partner i potpisnik Povelje o dekarbonizaciji

Zgrade su odgovorne za otprilike 40 posto ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji pa tako i u Republici Hrvatskoj. To se želi promijeniti. 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrenulo je 2018. godine održavanje Otvorenog dijaloga partnera i 'Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine', čijim potpisivanjem potpisnici simbolično postaju partneri.

Uspostavom Otvorenog dijaloga partnera i potpisivanjem Povelje želi se stvoriti široka mreža povezanih stručnjaka koji su spremni na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine. Otvoreni dijalozi partnera okupljaju predstavnike državne i lokalne uprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija na tematskim radionicama/skupovima koje organizira Ministarstvo. 

Do sada je održano šest Otvorenih dijaloga partnera s potpisivanjem Povelje te ju je potpisalo ukupno 85 partnera.

Potpisivanjem Povelje partneri pružaju potporu i promiču dekarbonizaciju zgrada u svojim aktivnostima, gdje god je to moguće.

ZGRADOnačelnik.hr je također potpisnik ove povelje. Iako je riječ o simboličnom partnerstvu, iznimno važno je promicati ove vrijednosti. ZGRADOnačelnik.hr je, u skladu s tim ciljevima i vrijednostima, početkom ove godine pokrenuo projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO kojim promiče i educira sve dionike o energetskoj obnovi i implementaciji obnovljivih izvora energije. 

Unatoč svim problemima i zaprekama, ZGRADOnačelnik.hr će revno raditi na poboljšanju provedbe energetske obnove zgrada i kuća u Hrvatskoj te konstantno informirati i educirati sve dionike o važnosti energetske obnove i implementaciji obnovljivih izvora energije. 

SADRŽAJ POVELJE (KLIKNI)

POVELJA O SURADNJI U CILJU DEKARBONIZACIJE ZGRADA DO 2050. GODINE

Mi, potpisnici ove povelje, svjesni smo važnosti energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, osobito uzimajući u obzir da se gotovo 50 posto konačne potrošnje energije u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji upotrebljava za grijanje i hlađenje, od čega 80 posto u zgradama. Radi zajedničkoga djelovanja, a u svrhu postizanja ciljeva utvrđenih ovom poveljom, svjesni smo važnosti uspostave otvorenog dijaloga partnera koji čine svi zainteresirani dionici koji mogu doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva. Predani smo postizanju energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, svjesni važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanja energetske sigurnosti, te uvođenja inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva.

Postojeće stanje zahtjeva brze i učinkovite odgovore, ali i intenzivnu suradnju i sinergiju kako bi se postigli navedeni ciljevi. Stoga potpisivanjem ove povelje želimo svoja nastojanja usmjeriti na kontinuiranu suradnju na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB), kako bi poduprli transformaciju postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine.

U postizanju energetskih i klimatskih ciljeva vodit ćemo se primjenom načela 'energetska učinkovitost na prvom mjestu' podupirući unapređenje energetskih svojstava zgrada kojima se doprinosi postizanju zdravijih i ugodnijih životnih i radnih uvjeta, smanjenju klimatskih promjena, svjesni da zgrade boljih energetskih svojstava pružaju veću udobnost i doprinose zdravlju korisnika.

Poseban naglasak stavljamo na korištenje obnovljivih izvora energije, kako kod projektiranja i izvedbe novih, tako i kod obnove i rekonstrukcije postojećih zgrada, vodeći računa o optimalnoj kombinaciji mjera energetske učinkovitosti i  obnovljivih izvora energije. Imajući u vidu važnost energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije aktivno ćemo se zalagati za podizanje svijesti javnosti o navedenim pitanjima.

Kako bi se postigao energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada i osiguralo da se Dugoročnom strategijom obnove ostvari potreban napredak prema troškovno učinkovitoj pretvorbi postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije, osobito povećanjem integralnih obnova, nastojat ćemo donijeti jasne smjernice te plan s ciljanim mjerama i mjerljivim pokazateljima napretka s obzirom na dugoročni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova u EU za 80-95 posto do 2050. godine u usporedbi s 1990. godinom.

Svjesni smo činjenice da ulaganja u integralnu obnovu zgrada stvaraju daleko šire ekonomske koristi od samih energetskih ušteda što će se posebno odraziti na povećanje gospodarskih aktivnosti, prihod proračuna i jačanje opće financijske stabilnosti države, povećanje BDP-a i porast zapošljavanja, na kontinuirani rast vrijednosti nekretnina, i razvoj turizma, odnosno unaprjeđenje gospodarstva u gotovo svim njegovim segmentima.

Promicat ćemo jednaki pristup financiranju, dajući prednost fondu zgrada s najlošijim energetskim svojstvima, kao i građanima pogođenim energetskim siromaštvom. Svjesni smo potrebe za uspostavom jasne veze između dugoročne strategije obnove i promicanja razvoja vještina i unapređenja obrazovanja u građevinskom sektoru i sektoru energetske učinkovitosti.

Dugoročnom strategijom obnove nastojat ćemo dati odgovore na pitanja zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću svjesni njihovog utjecaja na energetsku obnovu i održivost zgrada. Svjesni da inovacije i nove tehnologije također omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva, podupirat ćemo razvoj potrebne infrastrukture i opreme, osobito vezano na modernizaciju, automatizaciju i kontrolu tehničkih sustava u zgradama te e-mobilnost.

Stoga, odlučni da ostvarimo navedene ciljeve pridružujemo se otvorenom dijalogu partnera i potpisujemo ovu povelju.

Partneri-potpisnici Povelje su: (KLIKNI)

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava
 • Hrvatski savjet za zelenu gradnju
 • Klaster nZEB
 • Grad Jastrebarsko
 • Grad Sveti Ivan Zelina
 • Energetski institut Hrvoje Požar
 • Grad Karlovac
 • HUEC
 • Klimaproing d.o.o.
 • Grad Rijeka
 • Baumit d.o.o.
 • Rockwool Adriatic d.o.o.
 • Regionalna energetska agencija REGEA
 • VITA PROJEKT d.o.o
 • VELUX Hrvatska d.o.o.
 • Inoutic d.o.o.
 • Colliers Advisory d.o.o.
 • Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • REA Sjever
 • Međimurska energetska agencija
 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
 • HEP ESCO d.o.o.
 • DANFOSS d.o.o.
 • Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
 • Sveučilište u Rijeci -Tehnički fakultet
 • Sveučilište Sjever
 • IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
 • CENTROMETAL d.o.o.
 • DOOR Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 • SAEPTUM d.o.o.
 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET
 • Daikin Hrvatska d.o.o.
 • SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,
 • Grad Labin
 • Grad Split
 • Hrvatska gospodarska komora
 • KAMGRAD d.o.o.
 • KNAUF INSULATION d.o.o.
 • MONEL d.o.o.
 • REUS INŽENJERING d.o.o.
 • VMD MODEL d.o.o.
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Grad Cres
 • Grad Koprivnica
 • Grad Križevci
 • Grad Pula
 • Grad Zadar
 • EKO Kvarner
 • Energetika marketing d.o.o.
 • ALU KÖNIG STAHL d.o.o.
 • Hrvatska zajednica županija
 • Tehnička škola Ruđera Boškovića
 • ATP arhitekata inženjera
 • Grad Velika Gorica
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • THORIUM SOFTWARE d.o.o.
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu
 • Labin Stan d.o.o.
 • GREENiKA
 • Srednja škola Bedekovčina
 • HFC GRUPA d.o.o.
 • Caparol d.o.o.
 • Rudan d.o.o.
 • JUB trgovina i promet d.o.o.
 • SAINT GOBAIN građevinski proizvodi Hrvatska
 • Fabrika arhitekata d.o.o.
 • Ytong porobeton d.o.o.
 • Experto crede d.o.o.
 • MAPEI Croatia d.o.o.
 • Planetaris d.o.o.
 • AGC Flat Glass Adriatic d.o.o.
 • Petračić projekt d.o.o.
 • Fond za obnovu grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije i zagrebačke županije
 • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
 • DRŽAVNE NEKRRETNINE d.o.o.
 • INKASATOR d.o.o.
 • NFO d.o.o.
 • SANGRAD d.o.o.
 • Studio 3LHD d.o.o
 • ZGRADOnačelnik.hr

 

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!