energetsko certificiranje
Izvor: Freepik
EDUKACIJA

Energetski certifikat vam ne može izraditi bilo tko!

Tko god želi kupiti ili prodati nekretninu ili, pak, želi tu nekretninu (bilo koje namjene) prijaviti na jedan od Javnih poziva za energetsku obnovu, obavezno treba imati energetski certifikat. Da bi se dobio energetski certifikat, prvo se treba provesti energetsko certificiranje. A energetsko certificiranje provode isključivo osobe za to ovlaštene - energetski certifikatori.

Energetski certifikatori, izrađuju Izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, a na temelju njih i energetske certifikate, koji pokazuju stvarno stanje zgrade koja je predmet pregleda, odnosno energetskog certificiranja. U konačnici, upravo oni daju prijedlog i uputu o mjerama i aktivnostima koje bi korisnici ili vlasnici trebali primijeniti kako bi poboljšali svoju zgradu odnosno kako je kvalitetno održavati da bi bila dugotrajnija - objasnila je Marija Džaja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

U Hrvatskoj je, prema dostupnim podacima IEC baze (Informacijski sustav energetskih certifikata) trenutno 588 ovlaštenih fizičkih osoba i 510 ovlaštenih pravnih osoba za energetsko certificiranje. Za svaku ovlaštenu osobu (fizičku i pravnu) navedena je i vrsta ovlaštenja koja ovlaštena osoba posjeduje.

Područje energetske certifikacije zgrada se mijenja s vremenom i nužno je da se sve ovlaštene osobe usavršavaju te usvoje sve eventualne promjene u regulativi i samoj metodologiji provođenja energetskih pregleda. U 2024. godini se iščekuje objava nove izmjene Direktive o energetskim svojstvima zgrada (European Directive on the energy performance of buildings - EPBD), koja će propisati cijeli niz novosti i zahtjeva s ciljem dodatnog smanjenja potrošnje energije kod novih zgrada i poticanja obnove postojećih zgrada. Sve su to razlozi zašto je potrebno više energetskih certifikatora i njihovo redovno usavršavanje. Energetski certifikator ne može biti bilo tko, već osobe isključivo arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke nakon pohađanja Programa stručnog osposobljavanja (MODUL 1 i/ili MODUL 2) i uspješno položene teoretske i praktične provjere znanja.

Osim toga, nemaju svi energetski certifikatori jednaka ovlaštenja. Naime, prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi zgrade se dijele s obzirom na složenost tehničkih sustava i građevinsku bruto površinu, a u skladu s tom podjelom zgrada, dijeli se i Program stručnog osposobljavanja na MODUL 1 i MODUL 2.

Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) - kliknite

Radi se o stambenim i nestambenim zgradama građevinske bruto površine (GBP) manje ili jednake 600 m2 s najviše tri samostalne uporabne cjeline i koje su opremljene:

 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s centralnim izvorom topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline,
 • s lokalnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode pojedinačne nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline
 • sa solarnim kolektorima za pripremu potrošne tople vode do 7 m2 površine apsorbera
 • s dizalicom topline sustava zrak – zrak izvora topline nazivnog učina do 12 kW
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim decentraliziranim sustavima ventilacije s ili bez povrata topline, i bez dodatne obrade zraka
 • posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.

Energetski pregled obiteljske kuće građevinske bruto površine (GBP) 200 m2, koja je opremljena plinskim zidnim uređajem za centralno grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode (PTV) nazivnog toplinskog učina 28 kW i pojedinačnim split klima uređajima za decentralno hlađenje prostora (jednostavni tehnički sustav), mogu provoditi ovlaštene osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1).

Zgrade sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) - kliknite

Radi se o svim ostalim stambenim i nestambenim zgradama koje prema ovome Pravilniku nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.

Energetski pregled zgrade koja ima centralni sustav hlađenja i centralnu kotlovnicu nazivnog toplinskog učina kotla većeg od 30 kW (složeni tehnički sustav) mogu provoditi ovlaštene osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim (MODUL 1) i sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) jer se radi o zgradi koja ima složeni tehnički sustav.

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade daje se za:

 1. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 2. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom ili
 3. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom.

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom obuhvaća i ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.

- Znanstvenici i stručnjaci iz područja hidrologije i zaštite okoliša konstantno nas upozoravaju na teške posljedice klimatskih promjena u cijelom svijetu, a dijelom se one događaju i kod nas, stoga smo svi, a posebice inženjeri građevine suočeni i s potrebom utjecaja zgrada kako na potrošnju energenata, tako i na kvalitetu života u zgradama i obiteljskim kućama u kojim ljudi žive i rade. Poznate su činjenice da su zgrade najveći potrošači energenata u svijetu, a sve to navodi na akciju i reakciju odnosno potrebu smanjenja potrošnje energenata te jačanje i iskorištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje CO2 - rekla nam je dipl.ing.građ. Vesna Ribar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca, koja je upravo zbog svega navedenog, svoje struke i posla završila Program izobrazbe za energetskog certifikatora.

Ovlaštenje za energetsko certificiranje daje se ovisno o stupanju i vrsti obrazovanja (kliknite)

Prema Članku 29. Zakona o gradnji ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) se daje osobama koje imaju:

 • završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke te najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija
 • završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova te najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija.

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) se daje isključivo osobama koje imaju završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova te najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija.

Dakle, da bi fizička osoba dobila ovlaštenje od Ministarstva za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, kao glavni uvjet se postavlja struka i razina studija, te naravno uspješno završen odgovarajući Program stručnog osposobljavanja MODUL 1 odnosno MODUL 2.

U Hrvatskoj je trenutno ukupno osam pravnih osoba ovlaštenih za provođenje Programa izobrazbe za energetske certifikatore, a prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi taj Program provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Popis pravnih osoba (nositelja Programa izobrazbe) koje imaju suglasnost za provođenje Programa izobrazbe energetskih certifikatora nalazi se na stranicama Ministarstva.

O izobrazbi energetskih certifikatora razgovarali smo s vodećom istraživačicom i voditeljicom Programa izobrazbe dr. sc. Marinom Malinovec Puček iz Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP), koja nam je objasnila da prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade je postalo trajno, a ovlaštena je osoba dužna pohađati Program usavršavanja najmanje jednom u dvije godine.

Nositelj Programa izobrazbe dužan je unijeti podatke o pohađanju Programa usavršavanja za svakog polaznika u IEC bazu. Ako se ovlaštena osoba stručno ne usavršava na način propisan Pravilnikom ukida se ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade.

Program izobrazbe za energetske certifikatore obuhvaća:

 • Program stručnog osposobljavanja
  • Program stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1
  • Program stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom - MODUL 2
   • MODUL 2 - Arhitektonska i građevinska struka
   • MODUL 2 - Strojarska struka
   • MODUL 2 - Elektrotehnička struka
 • Program usavršavanja (obveza pohađanja ovlaštenih osoba jednom u dvije godine)

Program izobrazbe MODUL 1 pohađaju zajedno osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, dok u slučaju MODULA 2 postoje tri programa stručnog osposobljavanja zasebno po strukama (arhitektonsko/građevinska struka, strojarska struka, elektrotehnička struka).

Primjeri tehničkih sustava koji neku zgradu automatski čine složenim tehničkim sustavom (kliknite):

 • kotlovi nazivnog toplinskog učina većeg od 30 kW
 • dizalice topline (zrak/voda, tlo/voda, voda/voda, zrak/zrak nazivnog toplinskog učina većeg od 12 kW)
 • centralni sustav hlađenja
 • centralni sustav ventilacije/klimatizacije
 • fotonaponski paneli
 • solarni toplinski kolektori za pripremu potrošne tople vode ukupne površine apsorbera veće od 7 m2
 • solarni toplinski kolektori za grijanje prostora.

U okviru Programa stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) polaznici prolaze teme koje pokrivaju složene tehničke sustave, dok u okviru Programa stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) polaznici prolaze teme koje pokrivaju jednostavne tehničke sustave.

Od 13. do 23. svibnja 2024. godine Energetski institut Hrvoje Požar održava još jedan Program stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1.
Više informacija o tome možete pronaći na web stranicama EIHP-a, a za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavnicu.

O važnosti ove edukacije upitali smo i polaznike Programa stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koji su nam ispričali zašto je važno, s obzirom na njihovu struku educirati se za energetskog certifikatora i zašto su oni bitni te što će ta edukacija značiti za njihovo poslovno djelovanje.

Iskustvo građevinara (kliknite):

Dipl.ing.građ. Vesna Ribar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca

Fakultetsko obrazovanje dalo mi je temelj i opće znanje o standardima i načinima projektiranja i gradnje, ali naš svakodnevni posao podsjeća na nužnost prilagodbe i praćenja novih trendova u gradnji. Znanstvenici i stručnjaci iz područja hidrologije i zaštite okoliša konstantno nas upozoravaju na teške posljedice klimatskih promjena u cijelom svijetu, a dijelom se one događaju i kod nas, stoga smo svi, a posebice inženjeri građevine suočeni i s potrebom utjecaja zgrada kako na potrošnju energenata, tako i na kvalitetu života u zgradama - obiteljskim kućama u kojim ljudi žive i rade. Poznate su činjenice da su zgrade najveći potrošači energenata u svijetu, a sve to navodi na akciju i reakciju odnosno potrebu smanjenja potrošnje energenata te jačanje i iskorištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje CO2.

Po struci sam građevinar statičar, ali u svom radnom vijeku na početku sam radila na poslovima gradnje višestambenih objekata u privatnom sektoru, nakon čega sam nastavila raditi u lokalnoj samoupravi na poslovima investicija, komunalnog gospodarstva, gradnje i energetske učinkovitosti, a trenutno na poslovima prostornog uređenja te izdavanju akata za građenje. Gradnja se provlači u svim područjima moga rada - od izrade prostornih planova (energetskog planiranja i planiranja prilagodbe klimatskim promjenama) kroz pripremu i provedbu urbanističko arhitektonskih natječaja, izradu urbanističkih planova (UPU ŠRC Korana, UPU Zeleni Luščić,) kao i izrade strategija zelene urbane obnove.

Cjelovita edukacija neformalnog karaktera važna je u svakom poslovnom području, no u građevini je zaista poželjna i neophodna. 2019. godine sam nakon završene edukacije od strane Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju stekla zvanje stručnjaka za zelenu gradnju GBPro. Edukacija za energetskog certifikatora mi je dala znanja i vještine da u svom poslu dajem savjete ali i mogućnost kontrole projektnih dokumentacija koje izrađuju projektanti, a idu na dozvole za gradnju i ili rekonstrukciju.

Znanje stečeno na edukaciji za energetskog certifikatora koristit ću kao teoretsku platformu za konkretne poslove koji se generiraju kroz svakodnevni rad u Gradskoj upravi. Najveći benefit edukacije je stečeno znanje za provedbu energetskih pregleda, prepoznavanje potreba i predlaganje rješenja za promicanje energetske učinkovitosti, upotrebom najkvalitetnijih materijala i tehnoloških sustava za postizanje visokih standarda kod nZEB gradnje i energetske obnove postojećih objekata te korištenje OIE. Meni je bilo bitno da mogu, neovisno o trenutnom radnom mjestu, koristiti znanje stečeno na vrlo kvalitetnoj edukaciji u EIHP i dobivenoj mogućnosti Izrade energetskog izvješća nakon energetskih pregleda zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima te, u konačnici, i izdavanjem energetskih certifikata ostati u svojoj struci, dati svoje znanje i omogućiti strankama realizaciju njihovih projekata.

Marija Džaja, Voditelj projekta, Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, FZOEU

Zbog prirode i opisa posla koji obavljam, edukacija za energetskog certifikatora mi je bila od velike koristi. Energetski certifikatori, pogotovo u mojoj struci su iznimno bitni, jer su upravo oni ti koji izrađuju izvješća (a na temelju njih i certifikate) koji pokazuju stvarno stanje građevine koja je predmet pregleda, odnosno certificiranja. U konačnici upravo oni daju prijedlog i uputu o mjerama i aktivnostima koje bi korisnici ili vlasnici trebali primijeniti kako bi poboljšali svoju građevinu odnosno kako je kvalitetno održavati kako bi ista bila dugotrajnija. Upravo je to sve više vidljivo u raznim aktivnostima, ne samo pravnih osoba (vlasnika i korisnika) već i velikog broja građana koji se sve više javljaju na razne javne pozive i natječaje za energetske obnove svojih domova, a i zakon propisuje posjedovanje energetskog certifikata za razne potrebe i aktivnosti. Takve investicije su uglavnom značajne te je stoga kvaliteta predmetnih izvješća i certifikata zaista bitna.

S obzirom ne to da svakodnevno u više navrata koristim podatke iz dostavljenih Izvješća o provedenim energetskim pregledima i Energetskim certifikatima drugih kolega certifikatora, ova edukacija mi je uvelike pomogla u boljem razumijevanju i lakšem snalaženju u istima. Kao jedan od bitnijih elemenata edukacije istaknula bih praktični dio nastave, odnosno samostalnu izradu konkretnog Izvješća o energetskom pregledu stvarne građevine. Naime, tek nakon provedenog cijelog postupka (od početka do kraja) možete sagledati kompleksnost cijelog postupka (ako je naravno kvalitetno proveden) i uvidjeti primjenu teoretskog dijela edukacije.

Svakako bih preporučila svakome čije poslovno djelovanje obuhvaća Energetske certifikate i Izvješća o energetskim pregledima da prođe ovu edukaciju, kako građevinske tako i ostalih struka u predmetnom području djelovanja.

Iskustvo elektrotehničara (kliknite):

Vjekoslav Marochini, dipl.ing.el., Voditelj odjela za razvoj proizvoda i proizvodnje, Aquaestil plus

Moje profesionalno iskustvo, na žalost, nije vezano uz moju struku. Ipak, općenito govoreći, za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, a elektrotehničke su struke, edukacija može biti bitna zbog modeliranja potrošnje električne energije, na osnovu kojega se mogu predložiti mjere za smanjenje potrošnje električne energije. Također, Izvješće o energetskom pregledu zgrade je osnova za proračun mogućnosti grijanja i hlađenja dizalicama topline.

Moj sadašnji posao nije direktno vezan uz energiju u zgradarstvu, ali ova edukacija daje odličan uvid u cjelokupan sustav gospodarenja energijom u zgradama te omogućuje lakše uključivanje u djelatnost implementacije tehničkih sustava na bazi obnovljivih izvora energije.

O čemu ovisi cijena energetskog certificiranja zgrade

I one kojima treba energetski certifikat, ali i onima koji ga izrađuju, najčešće zanima cijena, pa nam je dr. sc. Malinovec Puček objasnila da kreiranje cijena provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja stambenih i nestambenih zgrada u Hrvatskoj je doslovno prepušteno tržištu. Cijena za navedenu uslugu bi trebala biti prije svega kreirana na temelju građevinske bruto površine i složenosti tehničkih sustava. No s obzirom na to da je kriterij odabira javnog naručitelja nakon poziva za podnošenje ponude u slučaju jednostavne nabave najniža cijena, na tržištu dolazi do značajno niskih cijena. Niža cijena za sobom povlači nisku kvalitetu energetskog certifikata i pripadajućeg Izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade.

- Izvješće o energetskom pregledu zgrade je osnova za proračun mogućnosti grijanja i hlađenja dizalicama topline - rekao je Vjekoslav Marochini.

Činjenica je da se je opseg posla energetskih certifikatora već sad značajno povećao u odnosu na same početke energetske certifikacije zgrada u Hrvatskoj. Naručitelji toga često nisu svjesni.

Nadalje, nakon objave nove izmjene Direktive o energetskim svojstvima zgrada (European Directive on the energy performance of buildings - EPBD) u 2024. godini i implementacije svih obveznih zahtjeva u hrvatsko zakonodavstvo, opseg posla energetskih certifikatora se još povećava. Iz tog razloga je nužno da energetski certifikatori pohađaju Programe usavršavanja, ali je nužno i povećanje cijena provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada.

Nova generacija energetskog certificiranja zgrada

Treba spomenuti da energetsko certificiranje ima veze s holističkim pogledom na zgrade, a to podrazumijeva, objašnjava nam dr. sc. Malinovec Puček, sveobuhvatan i integrirani pristup koji uzima u obzir načela održivosti, te razmatra sve aspekte gradnje zgrada, uključujući njegove društvene, ekonomske, ekološke i kulturne utjecaje. EIHP sudjeluje u Horizon 2020 projektu EUB SuperHub (European Building Sustainability performance and energy certification Hub - Europsko središte održivosti zgrada i energetskog certificiranja), koji se bavi novom generacijom energetskog certificiranja zgrada te unaprijed nastoji ispuniti zahtjeve nove izmjene Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD). Naime, upravo zbog Direktive postojeća energetska certifikacija zgrada se širi u područje održivosti i pametnih tehnologija.

Glavni ciljevi EUB SuperHub projekta su: (kliknite)

 • razvoj zajedničkog europskog okvira energetske certifikacije zgrada temeljenog na europskoj dobrovoljnoj certifikacijskoj shemi (European Voluntary Certification Scheme - EVCS), i pokazatelju pripremljenosti zgrade za pametne tehnologije (Smart Readiness Indicator - SRI),
 • izrada digitalnog dnevnika zgrade (Digital Building Logbook - DBL) - baze podataka zgrada za tržišne igrače, nakon identificiranja metodologije za prikupljanje heterogenih podataka,
 • uspostava digitalnog one-stop shop (jedinstvene kontaktne točke) gdje je moguće pronaći sustave ocjenjivanja, lokalne baze podataka i vodiče koji će poboljšati povjerenje i transparentnost energetskih certifikata,
 • izrada i prezentacija studija slučaja zgrada (pokazni primjeri zgrada) u različitim zemljama, uzimajući u obzir različite vrste zgrada, klimatske uvjete i praksu na terenu.

Važno je naglasiti da se Programi stručnog osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) i sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) moraju provoditi prema sadržaju propisanom u Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

EUB SuperHub projekt je EIHP predstavio ovlaštenim energetskim certifikatorima u Hrvatskoj u okviru Programa usavršavanja te im je pružio svojevrsni pogled u budućnost energetske certifikacije zgrada.

Uz EUB SuperHub projekt paralelno postoji niz sestrinskih projekata koji se bave razvojem novog procesa energetske certifikacije zgrada. Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) također sudjeluje u sestrinskom projektu TIMEPAC (Towards Innovative Methods for Energy Performance Assessment and Certification of Buildings).

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje.

Taj dokument vrijedi deset godina od dana izdavanja, a sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije te objašnjenje sadržaja energetskog certifikata. O energetskom certifikatu smo već pisali.

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje obuhvaća pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, primarne energije i emisije CO2 te određivanje energetskog razreda zgrade. Energetski certifikat mogu izraditi isključivo ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, a da bi to postale moraju proći određenu edukaciju.

Tekst je nastao u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

ZGRADOnačelnik.hr od siječnja 2022. provodi projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kojim se želi pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i obiteljskih kuća te primjene obnovljivih izvora energije. O toj gorućoj temi gotovo svakodnevno objavljujemo tekstove, organiziramo radne skupine i konferencije te sudjelujemo na raznim edukacijama i radionicama. Malim koracima grabimo naprijed, polako ali sigurno, ka energetski održivijim zgradama. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerPredstavništvo Europske komisije u HrvatskojGrad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)Hrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrMotus Media grupaPametni gradoviposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!