recikliranje
Izvor: Shirley Hirst/Pixabay
STRUČNA KONFERENCIJA

Je li korištenje otpada u energetske svrhe još uvijek nemoguća misija?

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otvorio je u ponedjeljak 10. međunarodnu stručnu konferenciju Otpad u 21. stoljeću - dragocjen resurs kružnog gospodarstva koja se u organizaciji tvrtke Business Media Croatia i časopisa Tehnoeko održava u Poreču.

Brzina kojom proizvodimo otpad predstavlja veliki okolišni problem, no Europska unija u cilju postizanja klimatske neutralnosti u korijenu mijenja pristupu prema otpadu kako bismo stvorili održivi sustav koji se temelji na načelima kružne ekonomije. To podrazumijeva smanjenje količine otpada koju proizvodimo, ponovnu uporabu i unapređenje kapaciteta za recikliranje, ali i razvoj inovativnih tehnologija za tretiranje dijela otpada koji nije reciklabilan. Cilj je minimizirati otpad koji završava na odlagalištima jer ćemo sukladno ciljevima do 2035. godine samo deset posto obrađenog komunalnog otpada moći deponirati na odlagalištima.

Luka Balen- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastoji svojim programima sufinanciranja pomoći jedinicama lokalne samouprave da kompletiraju svoju komunalnu infrastrukturu i tako zaokruže sustav gospodarenja otpadom. U cilju toga završena je sanacija 225 odlagališta komunalnog otpada, izgrađeno ili je u tijeku izgradnja 215 reciklažnih dvorišta, 10 kompostana i 10 sortirnica, 31 postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, nabavljeno je preko 1,5 milijuna komada raznih kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Izgrađena su i 3 centra za gospodarenje otpadom, a u nekoj od izvedbenih faza ih je još 4. Za 3 centra za gospodarenje otpadom izrađuje se stručno-tehnička dokumentacija - rekao je direktor Fonda Luka Balen i istaknuo je da je Fond u zadnjih pet godina u programe gospodarenja otpadom uložio oko 130 milijuna eura nacionalnih sredstava, a oko 362 milijuna eura osigurano je iz EU fondova.

- Informiranje i edukacija javnosti, kao i suradnja s udrugama civilnog društva i medijima ključni su za dobro funkcioniranje održivog gospodarenja otpadom. Upravo zato ova konferencija okuplja veliki broj stručnjaka koji su uključeni u sve faze sustava, držanih tijela, jedinica lokalne samouprave, pružatelja komunalne usluge, reciklažne industrije, raznih specijaliziranih tvrtki i znanstvenih institucija - rekao je ispred organizatora konferencije direktor Business Media Croatia Nenad Žunec.

U sklopu trodnevnog skupa koji je okupio 300 eminentnih stručnjaka raspravljat će se o svim izazovima s kojima se jedinice lokalne samouprave i njihova komunalna društva susreću u uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Jesmo li spremni za ambiciozne ciljeve koji su propisani EU direktivama ili nam prijete penali zbog lošeg upravljanja otpadom, kako Hrvatska stoji u odnosu na kriterije kružne ekonomije, je li korištenje otpada u energetske svrhe još uvijek nemoguća misija zbog nedovoljnog razumijevanja šire javnosti, samo su neke od tema koje će biti u fokusu konferencije. Uz to, stručnjaci iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prezentirat će ovogodišnje izdašne programe sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom, dok će predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pojasniti novine koje donosi izmjena Zakona o prostornom uređenju.

Međunarodni stručnjak za gospodarenje otpadom s austrijskog instituta u Leobenu doc. dr.sc. Renato Šarc u svom uvodno predavanju dao je povijesni presjek gospodarenja otpadom. Istaknuo je da su još 70-ih godina prošlog stoljeća doneseni okolišni akcijski planovi koji su utrli put suvremenom konceptu gospodarenja otpadom. Sektor otpada se razvija, procesi se ne događaju preko noći, no, kako kaže Šarc, mora postojati sinergija svih dionika i visoka svijest šire javnosti da kružno gospodarstvo ne treba smeće nego reciklate i nove tehnologije oporabe.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.