Stan Kaštel Štafilić
Izvor: MPGI
RASPRODAJA IMOVINE

Država prodaje 12 stanova - pogledajte jesu li za vas

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi natječaj za prodaju 12 stanova u državnom vlasništvu. Stanovi se nalaze u Zagrebu, Dubrovniku, Kaštel Štafiliću, Osijeku i Rijeci. Natječaj je otvoren do 28. lipnja 2022.

Svi stanovi prodaju se u zatečenom stanju 'viđeno-kupljeno' te tako u:

  • Dubrovniku možete kupiti stan ukupne površine 28,65 m2 već za 617.000 kuna
  • Kaštel Štafeliću se nude dva stana, za 46,97m2 za 436.000 kuna i 30,29 m2 za 312.000 kuna
  • Osijeku 46,62 m2 za 65.800 kuna
  • Rijeci 37,82 m2 za 386.000. kuna i 34,63 m2 za 181.000 kuna
  • Zagrebu 31.57 m2 za 350.000 kuna, stan 29,07 m2 za 289.000 kuna, stan 42,60 m2 za 371.000 kuna, stan 34,80 m2 za 291.000 kuna, stan 16,20 m2 za 204.000 kuna, stan 38,25 m2 za 368.000 kuna

Detalje možete pogledati na stranicama Ministarstva.

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana tako da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu (npr. jamstvenikom ili vrpcom) tako da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz napomenu «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 28. lipnja 2022. do 13,00 sati.».

Ponude se podnose:

  • neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
  • putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

do 28. lipnja 2022. godine do 10 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 28. lipnja 2022. godine u 13 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Cjeloviti tekst natječaja sa svim detaljima, pripadajućim fotografijama i uvjetima objavljen je na stranicama Ministarstva dok se dodatne informacije mogu dobiti, srijedom i petkom od 9 do 15 sati na broj telefona 01 6473-097.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.