energetski certifikat, dokument
Izvor: pixabay.com
VAŽAN DOKUMENT

Ako želite prodati ili kupiti stan, treba vam energetski certifikat! Evo što to znači

Ako želite kupiti ili prodati nekretninu obavezno trebate imati energetski certifikat. Investitor, odnosno vlasnik zgrade dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Da bi se dobilo energetski certifikat, prvo se treba provesti energetsko certificiranje koje obuhvaća pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, primarne energije i emisije CO2, te određivanje energetskog razreda zgrade.

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje.

Taj dokument vrijedi deset godina od dana izdavanja, a sadrži:

 • opće podatke o zgradi
 • energetski razred zgrade
 • rok važenja certifikata
 • podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat
 • podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata
 • oznaku energetskog certifikata
 • podatke o termotehničkim sustavima
 • energetske potrebe zgrade
 • podatke o korištenju obnovljivih izvora energije
 • prijedlog mjera
 • detaljnije informacije
 • objašnjenje sadržaja energetskog certifikata

Energetski certifikat se izdaje za zgradu ili njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

 • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
 • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
 • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
 • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2 

Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

 • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
 • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
 • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
 • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred iskazuje se za referentne klimatske podatke i pokazatelj je:

 • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava,
 • specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.